Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sałabuna

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Wojciecha Sałabuna, która odbędzie się 23 października 2018 r. o godz. 10.15 w sali 128 Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49. Temat rozprawy doktorskiej:

Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Recenzenci:
prof. Elisabeth Rakus-Andersson (Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja)
prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz (Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału.

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI

dr hab. inż. Jerzy Pejaś

V edycja Samsung LABO 2018/19 - test kwalifikacyjny

W dniu 18.10.2018 w godz 9.45 - 10.15 w sali WI2-126 odbędzie się test kwalifikacyjny wszystkich wstępnie zarejestrowanych na kurs Samsung LABO.

Proszę o punktualne przybycie, osoby które z powodu zajęć lub choroby nie mogą przyjść bardzo proszę o kontakt.

Test będzie obejmował zagadnienia związane z programowaniem obiektowym, językiem JAVA oraz systemem Android.

Szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku

Szkolenie biblioteczne on-line dla studentów I roku
Link: Szkolenie on-line [PDF] 

Informacja SPNJO na temat lektoratów

Informacja SPNJO na temat lektoratów w roku akademickim 2018/2019

{pliki 2018/studenci/lektoraty}