Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Zaproszenie na wyjątkowy wykład prof. Janusza Konrada z Boston University

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT na zaszczyt zaprosić na wykład pt. "Towards Autonomous Video Surveillance", który wygłosi Absolwent WE prof. Janusz Konrad - IEEE Signal Processing Society Distinguished Lecturer.

Wydarzenie będzie mało miejsce we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 10:15 w Audytorium im. Profesora Stanisława Skoczowskiego w budynku WE ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10.

Profesor Janusz Konrad aktualnie zatrudniony jest w Boston University, Department of Electrical and Computer Engineering. Swoją karierę naukową po studiach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej rozpoczynał jako asystent w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej w latach 1980-1984, uzyskując następnie doktorat w McGill University w Montrealu w 1989 r. Po doktoracie podjął pracę w INRS-Télécommunications w Montrealu (na stażu podoktorskim jako post-doctoral fellow, a następnie faculty member), a od 2000 r. do chwili obecnej jest zatrudniony w Boston University. Jest aktywnym członkiem IEEE Signal Processing Society, w tym licznych komitetów programowych czasopism IEEE (m.in. jako Senior Area Editor w IEEE Transactions on Image Processing) oraz EURASIP (m.in. jako Area Editor w EURASIP Signal Processing: Image Communication), a także organizatorem kilkunastu konferencji międzynarodowych oraz laureatem kilkunastu nagród IEEE i EURASIP za najlepsze publikacje. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje przetwarzanie sekwencji wideo, widzenie komputerowe i analizę obrazów, systemy stereowizyjne oraz 3D, wizyjne sieci sensoryczne, interfejsy człowiek-komputer oraz cyberbezpieczeństwo.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/zaproszenie-na-wyjatkowy-wyklad-prof-janusza-konrada-z-boston-university.html

Poparcie dla postulatów środowiska nauczycielskiego

UCHWAŁA nr 92/2018/2019
Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla postulatów środowiska nauczycielskiego

Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 16.04.2019 r w głosowaniu tajnym większością ważnie oddanych głosów wyraża poparcie dla postulatów środowiska nauczycielskiego.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

36 - Uprawnionych do głosowania 
27 - Obecnych na posiedzeniu uprawnionych do głosowania 
27 - Oddanych głosów ważnych 
20 - Głosów „TAK” 
3 - Głosów „NIE” 
4 - Wstrzymujących się od głosowania 

Przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Odwołany dyżur Prodziekana ds. studenckich

W dniu 23 maja 2019 r. zostaje odwołany dyżur Prodziekana ds. studenckich dr inż. Piotra Pieli z powodu Juwenaliów. W pozostałych sprawach studenckich zapraszamy do dziekanatu wyjątkowo w godzinach od 10.00-13.00.

Tentative Schedule Disributed Systems

Zapraszamy na wykłady Prof. Nabendu Chaki z Uniwersytetu w Kalkucie: 22 maja - 8 czerwca 2019 r.

Wykłady oraz zajęcia praktyczne odbywać się będą w budynku nr 1 Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49. Wszelkie informacje na temat prelegenta dostępne są na stronie: http://cucse.org/faculty/cucse/nabendu-chaki/

Plan i tematyka zajęć w załączeniu.