PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji

“PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji” organizowanego przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

www.wiping.pl