Doktorat z wyróżnieniem - Bartosz Bazyluk

5 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Bartosza Bazyluka, doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Praca doktorska, napisana pod kierunkiem promotora dra hab. inż. Radosława Mantiuka, prof. nadzw. dotyczy Metod modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Adam Wojciechowski z Politechniki Łódzkiej.

Rozprawa doktorska została wyróżniona.