Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

29 września 2017 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów studiów stacjonarnych Wydziału Informatyki. Immatrykulację przeprowadził Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jerzy Pejaś w obecności Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Bożeny Śmiałkowskiej prof. ZUT.

Immatrykulacja 2017-2018

Dziekan przedstawił obecnym informację na temat struktury, historii i osiągnięć Wydziału Informatyki. Po wystąpieniu Dziekana w ciepłych słowach do studentów zwróciła się Pani Rektor. Gratulując wyboru kierunków studiów życzyła studentom osiągnięcia sukcesów w nauce.

Po ceremonii immatrykulacji swoje słowa do studentów pierwszego roku skierowała Przewodnicząca Sejmiku WI Samorządu Studentów Dominika Grądzka. Wykład inauguracyjny pt. "Film a rzeczywistość wirtualna" wygłosił Ernest Wójcik, przedstawiciel firmy AVID Technology Poland Sp. Z o.o.

W czasie uroczystości listy immatrykulacyjne odebrało 276 studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku informatyka, 92 studentów kierunku inżynieria cyfryzacji oraz 27 studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunku informatyka.

Ze względu na znaczną liczbę uczestników uroczystość odbyła się w gościnnych murach Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. Na zakończenie uroczystości, swoje umiejętności zaprezentowali przedstawiciele Chóru Akademickiego im. Prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.