Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Rada Młodych Naukowców 2018

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Młodych Naukowców, 4 kwietnia 2018 roku, mgr inż. Wojciech Sałabun, pracownik Wydziału Informatyki odebrał z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nominację na członka RMN VI kadencji. 

Rada jest ustawowym organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do głównych zadań Rady należy: identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców oraz promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce.