Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Terminy i informacje dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Pojawiły się zasady oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w nadchodzącym semestrze. 

Szczegóły na ten temat znaleźć można w zakładce: Dla studenta -> pomoc materialna

Zarządzenie nr 90 Rektora ZUT w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych 2021/2022

Szanowny Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem nr 90 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 informuję, że na Wydziale Informatyki wszystkie zajęcia na studiach S1, S2, N1 i N2 będą prowadzone stacjonarnie z wyjątkiem:

  • Wykładów na studiach S1, na których liczba studentów jest większa niż 45 osób,
  • Wykładów na studiach N1, które zaplanowano do prowadzenia w piątki.

Dziekan
Wydziału informatyki