Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych Wydziału Informatyki

Badania lekarskie studentów stacjonarnych przeprowadzone zostaną w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie. Odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem badań w okresie 13.03.—26.04.2023.

Badania lekarskie studentów niestacjonarnych przeprowadzane będą w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się pod numerem tel. 510 741 319.

W badaniach nie biorą udziału całe grupy, tylko skierowani studenci, którzy powinni okazać prowadzącym zajęcia skierowanie na badanie lekarskie jako usprawiedliwienie nieobecności.

Skierowania na badania lekarskie zostaną wysłane do Państwa listem na adresy do korespondencji podane w e-dziekanacie.
Badania okresowe ze skierowaniem można również zrobić u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Studenci zgłaszający się do Przychodni powinni posiadać:

  • skierowanie z Dziekanatu ze szczegółową charakterystyką stanowisk,
  • dokument tożsamości.

Studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych zgodnie z §5 ust. 1 Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19.06.2019 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.