Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rada ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT

Cele Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT

Rolą Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT jest budowanie trwałego pomostu pomiędzy firmami i instytucjami związanymi z branżą IT, który umożliwi dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, a pracodawcom stworzy lepsze warunki do budowania swojego zaplecza kadrowego.

Podstawowy zakres zadań jakie stoją przed Radą obejmuje:

  • formułowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Informatyki,
  • ocenę kompetencji absolwentów,
  • współudział firm w kreowaniu oferty edukacyjnej WI przystosowanej do aktualnych potrzeb rynku IT oraz czynne włączanie się w proces dydaktyczny,
  • przygotowanie dla studentów WI oferty dobrych praktyk programowych i staży zawodowych,
  • wspieranie procesu realizacji prac dyplomowych,
  • organizację seminariów i szkoleń,
  • wymianę doświadczeń i poglądów na temat kierunków rozwoju branży IT – również w aspekcie prowadzenia badań naukowych.

 

 
Agencja Interaktywna Magnetic Point
BTC Sp. z o.o.
Consileon Polska Sp. z o.o.
ENTERSO Sp. z o.o.
ESPOL Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
Geomar S.A.
home.pl Sp. j.
KOMAKO Sp. z o.o
MARPO Systemy Informacyjne
MINDFLOW MULTIMEDIA Sp. J
NTConsult Systemy Informatyczne Polska Sp. z o.o.
Orad Poland Sp. z o.o
P.H.U. Telsat
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania
PROFI-DATA Sp. z o.o.
SIMULA-CAR-HT
SOFTLINE Sp. z o.o.
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Tieto Poland Sp. z o.o.
Certum by asseco
Wydział Informatyki Urzędu Miasta Szczecin
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
X-comp Sp. z o.o
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli