Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rada ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT

Cele Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT

Rolą Rady ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT jest budowanie trwałego pomostu pomiędzy firmami i instytucjami związanymi z branżą IT, który umożliwi dobre przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy, a pracodawcom stworzy lepsze warunki do budowania swojego zaplecza kadrowego.

Podstawowy zakres zadań jakie stoją przed Radą obejmuje:

  • formułowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Informatyki,
  • ocenę kompetencji absolwentów,
  • współudział firm w kreowaniu oferty edukacyjnej WI przystosowanej do aktualnych potrzeb rynku IT oraz czynne włączanie się w proces dydaktyczny,
  • przygotowanie dla studentów WI oferty dobrych praktyk programowych i staży zawodowych,
  • wspieranie procesu realizacji prac dyplomowych,
  • organizację seminariów i szkoleń,
  • wymianę doświadczeń i poglądów na temat kierunków rozwoju branży IT – również w aspekcie prowadzenia badań naukowych.

Rada ds. Kompetencji Absolwentów Wydziału Informatyki ZUT - kadencja 2018-2020

Avid Poland Sp. z o.o.
Certum by asseco
Consileon Polska Sp. z o.o.
DGS Business Services Sp. z o.o.
GlobalLogic
GRYFTEC Embedded Systems
home.pl Sp. j.
IAI S.A.
Icotera Sp. z o.o.
infinIT Codelab Sp. z o.o.
intive
IT Serwis
Localize.pl
Meelogic Consulting polska AG
Mobica Limited Sp. z o.o.
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
Nordic Consulting & Development Company
rayNET Polska Sp. z.o.o.
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
Tieto Poland Sp. z o.o.