Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Od roku akademickiego 2018/2019 decyzją Rady Wydziału Informatyki z dnia 27.02.2018  rekrutacja na kierunek Inżynieria Cyfryzacji zostaje wygaszona.

Osoby, które rozważały podjęcie studiów na kierunku Inżynieria cyfryzacji, zapraszamy na studia na kierunku Informatyka. Zakres tematyczny dotychczasowego kierunku Inżynieria cyfryzacji został włączony do nowej specjalności – Inżynieria Systemów Informacyjnych – w ramach zmodernizowanego kierunku Informatyka.

Link: Więcej informacji o zmianach na kierunku Informatyka.