Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia, na kierunek Informatyka.

Wszelkie informacje o rekrutacji dostępne są na stronie: 

https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20212022-semestr-letni/aktualnosci/article/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia-start-10-stycznia-2022-r.html

Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek informatyka rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/22:

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku informatyka rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/22:

W dniu 26 lipca (o godzinie 12:00) został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Informatyka.

Zapraszamy do rejestracji

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

 
Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w Internetowym Systemie Rekrutacji rozpocznie się od 17 maja br.