Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Nabór na SP Programowanie komputerów

W dniu 09.07.2019 r. rozpoczynamy nabór na V edycję SP Programowanie komputerów. Nabór prowadzony będzie do 20.09.2019 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc (o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów).

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku, a zakończą w czerwcu 2020 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).  Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.

Całkowity koszt studiów wynosi 3.000 zł.
Zasady rekrutacji:
Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx
oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
 • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 36 osób.
O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:

Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kopia dowodu osobistego oraz dyplomu potwierdzona była notarialnie. W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W dniach 22.07-05.08.2019 r. sekretariat studiów podyplomowych będzie nieczynny.

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

icon 2019 08 02 Lista alf przyjetych S1 Informatyka [463.1K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

icon 2019 08 02 Lista pkt przyjetych S1 Informatyka [463.1K]

Lista kandydatów nieprzyjętych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

icon 2019 08 02 Lista alf nieprzyjetych S1 Informatyka [135.3K]

Lista kandydatów nieprzyjętych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

icon 2019 08 02 Lista pkt nieprzyjetych S1 Informatyka [134.1K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S2 alfabetyczna

icon 2019 08 02 Lista alf przyjetych S2 Informatyka [43.9K]

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

Lista kandydatów przyjętych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

Lista kandydatów zakwalifikowanych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

Lista kandydatów rezerwowych na kierunku Informatyka - S1 alfabetyczna

Lista kandydatów rezerwowych na kierunku Informatyka - S1 wg punktacji

 

Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016

Studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016”

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016”. 

1. Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

2. Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft: 20740, 20741, 20742 i 20744. 

3. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 4 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim do autoryzowanych szkoleń Microsoft. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik pracuje samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V, wykonując scenariusze zadań praktycznych z podręcznika. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. 

4. Egzaminy certyfikacyjne Microsoft

Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych Microsoft: 70-740, 70-741, 70-742 i 70-744. Po zdaniu tych egzaminów, uzyskuje się tytuł „Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016” oraz „Microsoft Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure”. Egzaminy można zdawać w dowolnym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE lub zdalnie w domu / pracy (po spełnieniu określonych warunków). Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft. 

5. Licencje na oprogramowanie

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm Microsoft i VMware oraz licencje Office 365 A1.

6. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz 4 świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń Microsoft.

7. Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (160 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy zostaną zakończone w dniu 16.09.2019 r.

8. Wymagania stawiane kandydatom

 • Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

9. Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).
 • Aktualne zdjęcie dowodowe (1 szt).

10. Opłata

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 6600 zł. Możliwe jest rozłożenie płatności na 2 raty. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny.

11. Kontakt

Dr inż. Maciej Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych, trener Microsoft i instruktor VMware IT Academy.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 732 999 333.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej https://maciejroszkowski.pl/.

Certyfikowany Administrator VMware vSphere

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza nabór na studia podyplomowe „Certyfikowany Administrator VMware vSphere”.

1. Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

2. Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji VMware vSphere, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere Install, Configure, Manage” oraz „VMware vSphere Optimize and Scale”.

3. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 2 oficjalne podręczniki VMware w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń VMware: „VMware vSphere Install, Configure, Manage” oraz „VMware vSphere Optimize and Scale”. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych VMware. W zajęciach praktycznych wykorzystywane są: 2 środowiska maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i 2 środowiska zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

4. Egzaminy certyfikacyjne VMware

Zagadnienia poruszane w toku studiów podyplomowych umożliwiają przygotowanie się do 2 egzaminów certyfikacyjnych: „2V0-602PSE vSphere 6.5 Foundation Exam” i „2V0-622PSE VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (6.5) Exam”. Po zdaniu tych egzaminów, uzyskuje się tytuł „VMware Certified Professional (VCP)”. Egzaminy można zdawać w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują zniżkę 70% ceny na te 2 egzaminy.

5. Licencje na oprogramowanie

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft oraz licencje Office 365 A1.

6. Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz 2 świadectwa ukończenia autoryzowanych szkoleń VMware.

7. Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (116 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy zostaną zakończone w dniu 16.09.2019 r.

8. Wymagania stawiane kandydatom

 • Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 • Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012/2016, Windows 8/10.
 • Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji.

9. Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).
 • Aktualne zdjęcie dowodowe (1 szt).

10. Opłata

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 4800 zł. Możliwe jest rozłożenie płatności na 2 raty.

11. Kontakt

Dr inż. Maciej Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych, trener Microsoft i instruktor VMware IT Academy.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 732 999 333.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej https://maciejroszkowski.pl/.