Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek informatyka WI ZUT (studia niestacjonarne I stopnia):