Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Lista kandydatów przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek informatyka rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/22:

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku informatyka rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/22:

W dniu 26 lipca (o godzinie 12:00) został uruchomiony Internetowy System Rekrutacji ISR na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunek Informatyka.

Zapraszamy do rejestracji

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów po uprzednim zarejestrowaniu się w ISR.

Uwaga! decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek informatyka WI ZUT (studia stacjonarne I stopnia):

Lista kandydatów rezerwowych na kierunek informatyka WI ZUT (studia stacjonarne I stopnia):

 

Źródło: https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20212022-semestr-zimowy/listy-zakwalifikowanych-na-studia-stacjonarne-i-stopnia.html

 
Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w Internetowym Systemie Rekrutacji rozpocznie się od 17 maja br.