Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności dla kandydata

Drogi Kandydacie, zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminami rekrutacji na studia II stopnia,

16 STYCZNIA 2023 r., o godz. 12 zostanie uruchomiony System Rekrutacyjny - Internetowa Rekrutacja Kandydatów na studia (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia).


Wykaz kierunków w rekrutacji 2022/2023 (semestr letni):

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - krok po kroku (format:  pdf, rozmiar:  2,52 MB)

Postępowanie rekrutacyjne oraz przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek Informatyka w ramach II tury rekrutacji prowadzone będzie od 01 września 2022 r

Dokumenty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Komplet obejmuje dokumenty:

 1. ankieta osobowa,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu lub wypisu z przebiegu studiów (poświadczona za zgodność z oryginałem),
 3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów (w przypadku, gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie),
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów,
 5. jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów.

Dokumenty można dostarczyć: 

 1. osobiście, 
 2. za pośrednictwem osób trzecich, 
 3. pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym, na adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie, 
 4. kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Zaloguj się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji

zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne” kolumna „Status kwalifikacji”

 • opis (format: pdf, rozmiar: 148 KB)

W kolumnie status kwalifikacji po wejściu na wyniki, możesz sprawdzić na której pozycji znajdujesz się na liście zakwalifikowanych.

Uwaga!
Kandydat ze statusem „Zakwalifikowany” zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów
 w terminie od 13 do 22 lipca br.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 22 lipca br. będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.

Wydział Informatyki ZUT

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

 

STUDIA STACJONARNE
tel.: 91 449 55 18, 91 449 56 62

parter przy wejściu w budynku WI 1
od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 09:00-14:00

pokój nr 124 lub 12
od 23.07 do 04.08.2022 r. w godz. 09:00-13:00
nieczynne w okresie 08-26.08.2022

pokój nr 124 lub 12
od 29.08 do 30.09.2022 r. w godz.10:00-13:00

 

STUDIA NIESTACJONARNE
tel.: 91 449 55 03, 91 449 56 71

pokój nr 126
od 23.08.2022 do 30.09.2022 r. w godz. 10:00-13:00
(od poniedziałku do piątku)