Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

 

Wydział Informatyki ZUT

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin


STUDIA STACJONARNE
parter przy wejściu w budynku WI 1
od 13.07 do 22.07.2021 r. w godz. 09:00-14:00
tel: 91 449 56 07, 91 449 56 60

STUDIA NIESTACJONARNE
pokój nr 106 i 126
od 25.08 do 27.08.2021 r. w godz. 10:00-13:00
     28.08 (sobota) 2021 r. w godz. 10:00-12:00
od 30.08 do 01.09.2021 r. w godz. 10:00-13:00
     02.09 (czwartek) 2021 r. w godz. 12:00-17:00
     03.09 (piątek) 2021 r. w godz. 10:00-13:0
tel: 91 449 56 08, 91 449 56 71