Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rejestracja kandydatów na studia pierwszego oraz drugie stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się poprzez uczelniany Internetowy System Rekrutacji. 

Rozpoczęta rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia, na kierunek Informatyka

Link do rekrutacji na stronie ZUTu.

https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20212022-semestr-letni/aktualnosci/article/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia-start-10-stycznia-2022-r.html

Internetowy System Rekrutacji ZUT dostępny jest pod adresem:

https://irk.zut.edu.pl/pl/