Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM  2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia - semestr zimowy

informatyka 320

Studia stacjonarne II stopnia - semestr zimowy

informatyka 60

Studia stacjonarne II stopnia - semestr letni

informatyka 60

Studia niestacjonarne I stopnia - semestr zimowy

informatyka 120

Studia niestacjonarne  II stopnia - semestr zimowy

informatyka 60