Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ
w semestrze

zimowym

letnim

NA STUDIA

pierwszego
stopnia

drugiego stopnia

drugiego stopnia

WYDZIAŁ INFORMATYKI

informatyka

320

60

60