Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

I. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2021/2022

1.   Rekrutacja w pierwszym terminie na kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji na kierunki: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

17.05. – 20.06.2021r.

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji na pozostałe kierunki studiów

17.05. – 08.07.2021r.

– egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

22.06.2021r.

– ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

25.06.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

12.07.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

13.07. – 22.07.2021r.

– egzamin wstępny – rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0

23.07. i 26.07.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

27.07.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

27.07. – 28.07.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

30.07.2021r.

 1. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

17.05.– 24.08.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.08.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.08. – 03.09.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

10.09.2021r.

 

 1. studia stacjonarne drugiego stopnia

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

17.05.– 20.07.2021r.

– testy kwalifikacyjne

22.07. – 23.07.2021r.

– ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

26.07.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

26.07. – 30.07.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

02.08.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

06.08.2021r.

 1. studia niestacjonarne drugiego stopnia

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

17.05.– 17.08.2021r.

– testy kwalifikacyjne

19.08. –20.08.2021r.

– ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.08.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.08. – 03.09.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

10.09.2021r.

2.   Rekrutacja w drugim terminie na kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

 1. rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w przypadku studiów:

– pierwszego stopnia

stacjonarnych

do 28.07.2021r.

niestacjonarnych

do 08.09.2021r.

– drugiego stopnia

stacjonarnych

do 03.08.2021r.

niestacjonarnych

do 08.09.2021r.

 1. w rekrutacji w drugim terminie oraz rekrutacji uzupełniającej przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022, z późn. zm.:

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 27.09.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 28.09.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

30.09.2021r.

 1. jeżeli zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca na kierunki studiów pierwszego stopnia:
 1. architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych,
 2. inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej,

termin sprawdzianu/egzaminu zostanie podany na stronie internetowej Uczelni nie później niż na dwa tygodnie przed datą przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu.

3. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku obcym:

 1. studia pierwszego stopnia

Terminy rekrutacji

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

05.04.– 31.05.2021r.

– weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

06.04.– 31.05.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

07.06.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

07.06.– 21.06.2021r.

– dokonanie opłaty rekrutacyjnej

07.06.– 21.06.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2021r.

 1. studia drugiego stopnia

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

05.04.– 31.05.2021r.

– weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

06.04.– 31.05.2021r.

– testy kwalifikacyjne

07.06.– 08.06.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

09.06.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

09.06.– 24.06.2021r.

– dokonanie opłaty rekrutacyjnej

09.06.– 24.06.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2021r.

 1. w przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w języku obcym nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek studiów może zostać ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca w terminie do 9 lipca 2021r.
 2. w rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2021/2022, z późn. zm.:

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

do 02.08.2021r.

– weryfikacja dokumentów potwierdzających wykształcenie

do 02.08.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 16.08.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

20.08.2021r.

 

II. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022
1. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

Terminy rekrutacji

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

10.01.–15.02.2022 r.

– testy kwalifikacyjne

17.02.–18.02.2022 r.

– ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

22.02.2022 r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

22.02.–25.02.2022 r.

– ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

28.02.2022 r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

04.03.2022 r.

2. Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku obcym:

Terminy rekrutacji

– rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

04.10.– 05.11.2021r.

– weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

04.10.– 05.11.2021r.

– testy kwalifikacyjne

08– 09.11.2021r.

– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

10.11.2021r.

– składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

12.11.– 03.12.2021r.

– dokonanie opłaty rekrutacyjnej

12.11.– 03.12.2021r.

– ogłoszenie wyników rekrutacji

20.12.2021r.