Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2018/2019 

1. REKRUTACJA W PIERWSZYM TERMINIE

rejestracja internetowa

21.05.–28.08.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

30.08.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

30.08.–05.09.2018 r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

07.09.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

14.09.2018 r.

2. REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE

1)  W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.

Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów: niestacjonarnych pierwszego stopnia do 17.09.2018 r.

2) W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji:

rejestracja internetowa

do 25.09.2018 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

do 26.09.2018 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

27.09.2018 r.

3. SKŁADANIE DOKUMENTÓW I ODWOŁANIE OD DECYZJI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1) 
Kandydat na studia składa dokumenty w siedzibie wydziałowej komisji    rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.

2) Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.