Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

Rekrutacja w I terminie na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

 

  • rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

15.05-15.08.2023 r.

  • testy kwalifikacyjne

17.08-18.08.2023 r.

  • ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych                               

22.08.2023 r.

  • składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

22.08-6.09.2023 r.

  • ogłoszenie wyników rekrutacji

8.09.2023 r. 

 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024.