Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

Rekrutacja w I terminie na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

  

 • rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na kierunki: 
  architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
15.05-18.06.2023 r.
 • rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów
15.05-10.07.2023 r.
 • egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 
 20.06.2023 r.
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
 23.06.2023 r.
 • ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych
 12.07.2023 r.
 • składanie kompletu dokumentów przez kandydatów
 13.07-24.07.2023 r.
 • egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0
 25.07.2023 r.
 • ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
 26.07.2023 r.
 • składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
26.07-27.07.2023 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji
31.07.2023 r.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.