Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Nabór na SP Programowanie komputerów

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie ogłasza nabór na kolejną edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych Programowanie komputerów.

Studia te skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania.  Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych lub studiowanie na ostatnim roku.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Nabór na studia prowadzimy od 4 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

Zajęcia rozpoczną się w październiku, a zakończą w czerwcu 2019 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze).  Podczas zjazdów słuchacze mają dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.


Całkowity koszt studiów wynosi 4.000 zł.

Zasady rekrutacji

Wymagania stawiane kandydatom:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu – dla absolwentów wyższych uczelni,
  • zaświadczenie potwierdzające studiowanie na jednym z dwóch ostatnich semestrów studiów – dla studentów dopuszczonych do uczestnictwa w studiach,
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem Internetowego Systemu Rekrutacyjnego: https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx

oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość uczestnika (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na maksymalnie 30 osób.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.104 b) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

 

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63