Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Narodowe Centrum Nauki na rok 2018 zapowiedziało łącznie 17 konkursów na finansowanie różnego rodzaju projektów badawczych oraz stażów lub stypendiów dla naukowców.  

Kompletną listę konkursów wraz z harmonogramem naboru wniosków znaleźć można na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-20-harmonogram-konkursow-ncn-2018