Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

OPUS 25

Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy w swoim dorobku naukowym posiadają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).

Czas realizacji projektu:  12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

W konkursie OPUS 25 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

Aktualna edycja konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Kolejna edycja konkursu, która będzie ogłoszona jesienią będzie dawała taką możliwość.

Zespół badawczy: projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców, w tym w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

Budżet projektu:  można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej o wartości do 500 000 zł, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania pojedynczego projektu.

 Więcej informacji na stronie NCN:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25

 

PRELUDIUM 22

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nie posiadające stopnia doktora. Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie.

Czas realizacji projektu:  12, 24, 36 miesięcy.

Zespół badawczy: maksymalnie 3 osoby , wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (opiekun naukowy), kierownik projektu i opcjonalnie wykonawca, posiadający co najwyżej stopień doktora. Zasadność ich zaangażowania do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów.

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekraczać:

  • 70 000 zł w projektach trwających 12 miesięcy;
  • 140 000 zł w projektach trwających 24 miesiące;
  • 210 000 zł w projektach trwających 36 miesięcy
 Więcej informacji na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22

Informacje wspólne dla obu konkursów

Proces oceny: dwuetapowa ocena merytoryczna wniosku przez Zespół Ekspertów powoływany przez Radę NCN oraz ekspertów zewnętrznych.

Termin składania wniosków15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem system OSF.

Rozstrzygnięcie: do grudnia 2023 r.

Kwota finansowania: 330 milionów złotych.

Ważne! W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub PRELUDIUM.

Ważne! W niniejszej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Zamiar złożenia wniosku proszę zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.