Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

 Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Architektury Komputerów i Teleinformatyki

icon ogłoszenie adiunkt KAKiT [486.6K]

 

 Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w w Katedrze Inżynierii Oprogramowania

icon ogłoszenie adiunkt KIO [601.9K]

 

 Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Multimedialnych

icon ogłoszenie asystent KSM [680.1K]


Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych
icon ogłoszenie st. wykł. KISI [575.8K]