Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Już 15 września 2020 r. NCN ogłosi konkurs OPUS w nowej odsłonie. Konkurs OPUS 20 jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację:

  • projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych;
  • projektów badawczych z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
  • projektów badawczych w ramach współpracy LAP – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;
  • projektów badawczych w ramach współpracy LAP przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

Procedura agencji wiodącej (LAP) jest nowym standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe.

W przypadku konkursu OPUS 20 współpraca LAP oparta jest na porozumieniach o współpracy NCN z instytucjami partnerskimi:

  • FWF - Austrian Science Fund;
  • GAČR - Czech Science Foundation;
  • ARRS - Slovenian Research Agency;
  • DFG - German Research Foundation;
  • SNSF - Swiss National Science Foundation.

W przypadku rekomendowania do finansowania projektów badawczych, NCN przyznaje środki finansowe dla polskich zespołów badawczych, a pozostałe instytucje partnerskie (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF) przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

W konkursie OPUS 20 przyjmowane będą również wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych (w tym wnioski OPUS LAP) z udziałem partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, którzy nie aplikują o środki finansowe do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. W przypadku tych wniosków, zagraniczne zespoły badawcze muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych źródeł.

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 20 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Szczegóły i aktualizacje znajdują się na stronie: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-zapowiedz-opus-lap