Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO.