Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

logo Huawei

Firma Huawei zaprasza studentów do wzięcia udziału w programie „Huawei ICT Academy Online Learning - Summer Camp”. Dla najbardziej aktywnych studentów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zasady przystąpienia do kursów opisane są w utworzonym zespole na platformie MS Teams. Kod zespołu to: tyi7gp4

Dodatkowe informacje dotyczące nagród znajdują się na załączonej ulotce:

icon Huawei ICT Academy Online Learning Summer Camp 2021 V2 [363.9K]

Pojawiły się zasady oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w nadchodzącym semestrze. 

Szczegóły na ten temat znaleźć można w zakładce: Dla studenta -> pomoc materialna

Szanowny Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem nr 90 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 informuję, że na Wydziale Informatyki wszystkie zajęcia na studiach S1, S2, N1 i N2 będą prowadzone stacjonarnie z wyjątkiem:

  • Wykładów na studiach S1, na których liczba studentów jest większa niż 45 osób,
  • Wykładów na studiach N1, które zaplanowano do prowadzenia w piątki.

Dziekan
Wydziału informatyki

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów.

UWAGA! Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r.

UWAGA! Ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 18 października 2021 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUT: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022.html

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Zamiar złożenia wniosku należy jak najwcześniej zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczeniem COVID-19 oraz Komunikatem nr 16 Rektora ZUT z dnia 26.08.2021 r. legitymacje studenckie pozostają ważne do dnia 14 października 2021 r.
Po tym terminie ważność legitymacji powinna zostać przedłużona.