Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

Na podstawie  Komunikatu Nr 5 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 8  lutego 2021 r. o organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19 informuję, że zajęcia z przedmiotów:

  • Technika cyfrowa, semestr 2 S1
  • Druk 3d, semestr 6 S1
  • Systemy wbudowane, semestr 6 S1
  • Systemy sensorowe i mechatronika, semestr 6 S1
  •  Widzenie komputerowe, semestr 3 S2

będą prowadzone w formie hybrydowej, przy czym zajęcia stacjonarne zostaną zaplanowane w drugiej połowie semestru.

Zajęcia z pozostałych przedmiotów będą prowadzone w formie zdalnej.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dotyczących sposobu kształcenia zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Dziekan Wydziału Informatyki
Jerzy Pejaś

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału (I piętro, pok. 105 i 106) do dnia 15 marca 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA! Po dniu 15 marca 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2021 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku  (dokument dostępny cyfrowo) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

Szczegóły na stronie:

https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

Studentów zainteresowanych edukacją wojskową w ramach Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w programie, rekrutacja potrwa do 28 lutego 2021 roku.

Szczegóły: Edukacja wojskowa w ramach Legii Akademickiej

 

FaaS Wars
Apptimia wraz we współpracy z firmą Nimbella zaprasza do wspólnej zabawy i gry w FaaS Wars!
  • Kodowanie swojego robota 
  • Nauka serverless
  • Konkurencja z programistami z całego świata 
  • Co miesiąc możliwość wygrania nagrody pieniężnej (do 1400$)

Czym są FaaS Wars?

To globalny 3-miesięczny konkurs programistyczny, polegający na napisaniu kodu umożliwiającego sterowanie robotem poruszającym się po polu bitwy i strzelanie laserami, tak aby mógł walczyć z innym robotem zbudowanym przez innych uczestników.

Celem gry jest pokonanie "wrogiego" robota, nauka serverless, a przy tym zabawa połączona z rywalizacją oraz zdobycie wygranej 

Co miesiąc rozdajemy nagrody pieniężne!

Przydatne linki do rozpoczęcia zabawy:
- Zasady gry, szczegółowe informacje: https://faaswars.nimbella.com/
- Link do zgłoszenia robota https://nimbots-apigcp.nimbella.io/
- Szczegółowy poradnik jak zbudować robota (przykład w JavaScript, ale logikę można zaimplementować w dowolnym języku) https://nimbella.com/blog/faas-wars-serverless-virtual-robot-competition

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 na Wydziale Informatyki, zajęcia dydaktyczne w dniach od 7 stycznia do 2 lutego 2021 r. realizowane będą nadal w formie kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem zajęć w systemie e-dziekanat.

Dziekan Wydziału Informatyki