Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

W dniu 6 czerwca br. (sobota) rozpoczynamy nabór wniosków studentów, którzy będą ubiegali się o przyznanie miejsca w domach studenckich ZUT-u na rok akademicki 2020/2021.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, studenci mogą złożyć swój wniosek drogą elektroniczną (mailową), zgodnie z Harmonogramem Akcji Akademik 2020/2021.

Szczegóły składania wniosków określają Zasady uczestnictwa w Akcji Akademik 2020/2021.

Więcej informacji na stronie ZUT w Szczecinie.