Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 1.06.2020 r. wydał zarządzenie, wg którego:

  • zajęcia dydaktyczne na ZUT zakończą się 12 lipca,
  • 13 lipca rozpocznie się letnia sesja egzaminacyjna.

 

Po szczegóły odsyłamy do treści rozporządzenia:

Zarządzenie Rektora ZUT zmieniające szczegółową organizację roku akademickiego 2019/2020

Komunikat Rektora ZUT o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2019/2020