Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności studenckie

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego w drodze uchwały ogłosiła VIII edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego i ustaliła Regulamin Konkursu.
Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W VIII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

VIII edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu:

  1. ogłoszenie VIII edycji Konkursu – 23 kwietnia 2019 r.,
  2. nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2019 r.,
  3. uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2019 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

  1. odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
  2. pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
  3. streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
  5. pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, skr. pocztowa nr 419, 00-950 Warszawa 1), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Komisji, do dnia 16 sierpnia 2019 r. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do biura podawczego Urzędu Komisji.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IT IN AUTOMOTIVE

Konferencja IT in Automotive jest wydarzeniem, w trakcie którego pasjonaci motoryzacji i nowych technologii mogą dzielić się doświadczeniem i know-how z dziedziny Automotive.
Twórcy start-upów, dziennikarze, wykładowcy, niezależne grupy związane z branżą IT, a także duże firmy mogą zaprezentować swoje pomysły oraz wymieniać informacje na temat technologii czy realizowanych projektów. 

Kolejna, trzecia już edycja konferencji, odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku w Filharmonii Szczecińskiej w godz. 8.45-16.00 (rejestracja godz. 8.45-9.15).

Tegorocznym tematem przewodnim będzie „The Future of Mobility”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Urząd Miasta Szczecin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Sponsorami konferencji są GlobalLogic S.A. oraz Mercedes-Benz Grupa Mojsiuk

Wydarzenie skierowane jest do inżynierów Embedded, inżynierów IT, studentów informatyki oraz entuzjastów motoryzacji.
Wśród prelegentów znajdą się uznani eksperci z dziedziny motoryzacji, będą to: Joerg Tischler reprezentujący firmę T-Systems, dziennikarz motoryzacyjny Piotr R. Frankowski, Aleksander Rzepecki – Vehicles Implementation Manager, Mercedes-Benz Electric, Michael Niklas – Head of Software Standards w firmie Continental oraz Ivan Kondratenko, Consulting Analyst, Mobility Practice, Frost & Sullivan. 
Prelegenci przedstawią najnowsze trendy i technologie obecne w branży motoryzacyjnej powiązane z przyszłością motoryzacji:
●    From Connected Cars to Autonomous Driving
●    Fake News and How It Can Influence the Car Industry
●    Daimler’s Strategy for The Future of Mobility: Connected / Autonomous / Shared / Electric
●    The Importance of Standards and Collaboration in the Automotive Industry
●    Automotive Space – Quality.

GlobalLogic zaprezentuje trwające i zakończone własne projekty komercyjne oraz badawczo-rozwojowe:
●    GLAD – System autonomicznego kierowania GlobalLogic
●    GLJARVIS – Zabezpieczający system uwierzytelniający wykorzystujący Bluetooth Low Energy
●    Zautomatyzowane rozwiązanie dokujące z rzeczywistością rozszerzoną i aplikacją mobilną 
●    Stanowisko demonstracyjne „GlobalLogic Automotive Lab”.

Specjalnymi gośćmi “IT in Automotive” będzie PWR Racing Team biorący udział w studenckich wyścigach Formuły 1, który przedstawi swój samochód wyścigowy RT-09. Przy współpracy z GlobalLogic PWR Racing Team stworzył i ulepszył komponenty oprogramowania w obecnie wykorzystywanym samochodzie. Zespół nieustannie rozwija oprogramowanie, które zostanie zaimplementowane w ich bolidzie wyścigowym w przyszłości. 

Informacje na temat konferencji: https://www.globallogic.com/pl/it-in-automotive-2019/

O GlobalLogic

GlobalLogic to lider w zakresie rozwoju cyfrowej transformacji produktu. Inżynierowie firmy kreują świat przyszłości, projektując i tworząc innowacyjne rozwiązania w obszarze nowych technologii dla branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, automatyzacji przemysłu, medycznej, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych.
Na świecie od 15 lat, a w Polsce od 2015 roku, GlobalLogic realizuje projekty we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze. Siedziba główna firmy znajduje się w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych.

Więcej na temat GlobalLogic: www.globallogic.com/pl/

Wyniki ankietyzacji studenta / doktoranta 2018/2019 - zima

Ocena prowadzących i przedmiotów.

Walczymy o pierwsze miejsce!

LpWydziałWypełnioneOczekujące[%]
1WEkon33031127329,3%
2WI65073304719,69%
3WTMiT651438214,86%
4WE19501345914,49%
5WBiHZ19121350114,16%
6WNoZiR824731111,27%
7WTiICh67489747,51%
8WIMiM1372202186,79%
9WKSiR854129126,61%
10WBiA1584267135,93%
11SD%

 

Do udziału w projekcie mogą aplikować studenci wszystkich uczelni na świecie, które biorą udział w programie Santander Universidades.
Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet w Georgetown we współpracy z Grupą Santander przygotowały specjalny wakacyjny program szkoleń dla studentów wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce i znajomością języka angielskiego.

Szczegóły:  icon Stypendia Santander - Yale Georgetown [839.9K]

PFRON

Kontynuowany jest Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę m.in. w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji: pfron.org.pl

icon Pismo w sprawie programu [57.4K] icon Program Aktywny Samorzad [239.2K]