Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Praktyki zawodowe

1. Wymiar praktyk

Programowe praktyki zawodowe zgodnie z wymaganiami KRK trwają:

na studiach S1 INFORMATYKA

  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/2020 i 2020/2021 – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS),
  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2021/2022 i kolejnych – 120 godzin i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach N1 INFORMATYKA

  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS),
  • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2021/2022 i kolejnych – 120 godzin i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach S2 INFORMATYKA

  • od roku ak. 2019/2020 – nie ma praktyki programowej

na studiach N2 INFORMATYKA

  • od roku ak. 2019/2020 – nie ma praktyki zawodowej

2. Praktyki krok po kroku

Student: znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia termin i zgłasza się (e-mail) do pełnomocnika ds. praktyk po dokumenty „Skierowanie” i „Umowę”. Do przygotowania dokumentów konieczne są informacje o nazwie firmy oraz terminie realizacji praktyki. Warunkiem odebrania dokumentów jest złożenie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.

Pełnomocnik ds. praktyk: przygotowuje dokumenty „Skierowanie” i „Umowę”.

Student: przekazuje dokumenty firmie, w której zamierza realizować praktykę. Po uzyskaniu podpisu na Umowie, najszybciej jak to możliwe, jeden egzemplarz Umowy dostarcza na WI.

Student: realizuje praktykę i prowadzi „Dziennik praktyki”. Po zakończeniu praktyki dostarcza do Pełnomocnika ds. praktyk dwa dokumenty: „Dziennik praktyki” oraz „Potwierdzenie realizacji praktyki”. Dokumenty należy dostarczyć na semestrze, na którym praktyka jest rozliczana.

Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę i wystawia ocenę.

3. Dokumenty do pobrania 

icon Dziennik praktyki WIZUT [209.1K] icon Oswiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW [95.3K] icon Potwierdzenie realizacji praktyki WIZUT [66.5K] icon Ramowy program praktyki Informatyka [72.0K] icon Ramowy program praktyki Inzynieria cyfryzacji [70.5K]

Studenci studiów stacjonarnych
Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Anna Barcz

Studenci studiów niestacjonarnych
Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Piotr Błaszyński

Dokumenty, po zrealizowaniu praktyki, należy przesyłać jako skany/zdjęcia na adres właściwego pełnomocnika, nie wcześniej niż dwa tygodnie po wejściu na semestr, na którym należy rozliczyć praktykę. Prosimy nie robić tego na platformie Teams, tylko wykorzystywać e-mail.

W celu uzyskania Skierowania na praktykę oraz Umowy należy przesłać do właściwego pełnomocnika następujące informacje:

  • nazwa firmy,
  • adres firmy,
  • termin realizacji praktyki od-do
  • Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW (skan)

Szczegółowe informacje o praktykach znajdują się na stronie:

https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe/praktyki-krok-po-kroku