Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe - wydawanie dokumentów w czasie wakacji

W dniach 14.07.2020 - 02.08.2020, ze względu na urlop pełnomocnika ds. praktyk, dokumenty dotyczące praktyki będą wydawane jedynie w nagłych przypadkach. O konieczności wystawienia dokumentów należy poinformować pełnomocnika przynajmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

W dniach 03.08.2020 - 14.08.2020 w sprawie dokumentów dotyczących praktyki należy kontaktować się z Prodziekanem ds. kształcenia dr inż. Mirosławem Łazoryszczakiem.

Od 15.08.2020 do 01.09.2020 Wydział nie będzie wystawiał dokumentów związanych z praktykami.

Do 01.09.2020 wstrzymane jest rozliczanie praktyki i przyjmowanie dokumentów. Rozliczanie praktyki będzie prowadzone od 02.09.2020.

1. Wymiar praktyk
Programowe praktyki zawodowe zgodnie z wymaganiami KRK trwają:
na studiach S1 INFORMATYKA

 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 – 6 tygodni i są rozliczane na 7 semestrze (6 ECTS),
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018 – 6 tygodni i są rozliczane na 7 semestrze (6 ECTS),
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019 – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach S1 INŻYNIERIA CYFRYZACJI

 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 – 6 tygodni i są rozliczane na 5 semestrze (6 ECTS),
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018 – 6 tygodni i są rozliczane na 7 semestrze (6 ECTS).

na studiach N1 INFORMATYKA

 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2016/2017 – 6 tygodni i są rozliczane na 4 i 6 semestrze (po 3 ECTS),
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018 – 6 tygodni i są rozliczane na 6 semestrze (6 ECTS),
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019 – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach N1 INŻYNIERIA CYFRYZACJI

 • od roku ak. 2016/2017 – 6 tygodni i są rozliczane na 6 semestrze (6 ECTS).

na studiach S2 INFORMATYKA

 • od roku ak. 2016/2017 – 4 tygodnie i są rozliczane na 3 semestrze (2 ECTS).

na studiach N2 INFORMATYKA

 • od roku ak. 2016/2017 – 4 tygodnie i są rozliczane na 2 semestrze (2 ECTS).

2. Praktyki krok po kroku
Student: znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia termin, i jeśli to konieczne zgłasza się po dokumenty „Skierowanie” i „Umowę” wcześniej przekazując do pełnomocnika ds. praktyk informacje o nazwie firmy oraz terminie realizacji praktyki. Warunkiem odebrania dokumentów jest złożenie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Pełnomocnik ds. praktyk: na prośbę studenta przygotowuje dokumenty „Skierowanie” i „Umowę”.
Student: po odebraniu dokumentów realizuje praktykę i prowadzi „Dziennik praktyki”. Po zakończeniu praktyki dostarcza do Pełnomocnika ds. praktyk dwa dokumenty: „Dziennik praktyki” oraz „Potwierdzenie realizacji praktyki”.
Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę i wystawia ocenę.

3. Zwolnienie z realizacji praktyki
Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy udokumentuje:

 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych,
 • co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z programem praktyki, potwierdzone wykonanymi zleceniami,
 • uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach współpracy firm z Wydziałem Informatyki (Uczelnią),
 • zaliczenie praktyki w ramach innego kierunku studiów o ile programy obu praktyk są zbieżne.

Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z praktyki zawodowej podejmuje na wniosek studenta Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem.

4. Dokumenty do pobrania 

icon Dziennik praktyki WIZUT [209.1K] icon Oswiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW [95.3K] icon Potwierdzenie realizacji praktyki WIZUT [66.5K] icon Ramowy program praktyki Informatyka [72.0K] icon Ramowy program praktyki Inzynieria cyfryzacji [70.5K] icon Wniosek o zwolnienie z realizacji praktyki [73.9K]