Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

1. Wymiar praktyk

Programowe praktyki zawodowe zgodnie z wymaganiami KRK trwają:

na studiach S1 INFORMATYKA

 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019 i kolejnych – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach N1 INFORMATYKA

 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/2018 – 6 tygodni i są rozliczane na 6 semestrze (6 ECTS),
 • dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019 i kolejnych – 4 tygodnie i są rozliczane na 7 semestrze (4 ECTS).

na studiach S2 INFORMATYKA

 • w roku ak. 2017/2018 i 2018/2019 – 4 tygodnie i są rozliczane na 3 semestrze (2 ECTS).
 • od roku ak. 2019/2020 – nie ma praktyki programowej

na studiach N2 INFORMATYKA

 • w roku ak. 2017/2018 i 2018/2019 – 4 tygodnie i są rozliczane na 2 semestrze (2 ECTS).
 • od roku ak. 2019/2020 – nie ma praktyki zawodowej

2. Praktyki krok po kroku

Student: znajduje miejsce realizacji praktyki, uzgadnia termin, i jeśli to konieczne zgłasza się po dokumenty „Skierowanie” i „Umowę” wcześniej przekazując do pełnomocnika ds. praktyk informacje o nazwie firmy oraz terminie realizacji praktyki. Warunkiem odebrania dokumentów jest złożenie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
Pełnomocnik ds. praktyk: na prośbę studenta przygotowuje dokumenty „Skierowanie” i „Umowę”.
Student: po odebraniu dokumentów realizuje praktykę i prowadzi „Dziennik praktyki”. Po zakończeniu praktyki dostarcza do Pełnomocnika ds. praktyk dwa dokumenty: „Dziennik praktyki” oraz „Potwierdzenie realizacji praktyki”.
Pełnomocnik ds. praktyk: rozlicza praktykę i wystawia ocenę.

3. Zwolnienie z realizacji praktyki
Student może ubiegać się o zwolnienie z odbycia praktyki zawodowej, gdy udokumentuje:

 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe (wynikające z umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, wolontariatu) zgodne z ramowym programem praktyki w okresie dwóch ostatnich lat kalendarzowych,
 • co najmniej roczne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z programem praktyki, potwierdzone wykonanymi zleceniami,
 • uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach współpracy firm z Wydziałem Informatyki (Uczelnią),
 • zaliczenie praktyki w ramach innego kierunku studiów o ile programy obu praktyk są zbieżne.

Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z praktyki zawodowej podejmuje na wniosek studenta Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem.

4. Dokumenty do pobrania 

icon Dziennik praktyki WIZUT [209.1K] icon Oswiadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW [95.3K] icon Potwierdzenie realizacji praktyki WIZUT [66.5K] icon Ramowy program praktyki Informatyka [72.0K] icon Ramowy program praktyki Inzynieria cyfryzacji [70.5K] icon Wniosek o zwolnienie z realizacji praktyki [73.9K]