Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

1. Adresacja i logowanie

Serwer terminali Windows 2008 R2 dostępny jest z sieci wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz z Internetu po uprzednim połączeniu z wykorzystaniem sieci VPN.

Konfiguracja usługi VPN dostępna jest tutaj.

Należy przestrzegać zasad użytkowania sieci WIZUT.

Adres z Internetu: rdp.wi.zut.edu.pl

Logowanie do systemu powinno odbywać się z wykorzystaniem nazwy domeny i użytkownika (bardzo istotne w przypadku systemów Windows Vista i wyżej).

WIPSAD\użytkownik

2. Stacje robocze w laboratoriach

W sieci wewnętrznej WI końcówki terminalowe działają pod kontrolą systemu Windows XP w wersji okrojonej bez dostępu do Internetu. Wykonywanie jakichkolwiek czynności ogranicza się do połączenia RDP do systemu Windows oraz połączeń do Systemu Linux. Umożliwiono korzystanie z pamięci przenośnych USB (pendrive).

Windows 2008 R2 -> Terminal Windows

Linux -> Xterminal Linux