Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Proces rozpoczyna się od prawidłowego zalogowania się do klienta vCenter. Klienta vCenter jest do pobrania wew. sieci WI ZUT z adresu: https://vcenter.wi.tuniv.szczecin.pl/

Przechodzimy do widoku "MVs and Templates"

Wybieramy folder "Templates" oraz odpowiedni wygenerowany szablon.

VMware

Wybieramy opcję "Deploy..."

VMware

Po otwarciu kreatora poprosi o podanie nazwy wirtualki oraz wybranie foldery przeznaczenia

VMware

Następnie określamy system na którym zostanie uruchomiona wirtualka "Cluster1"

VMware

Musimy określić miejsce przechowywania wirtualki. Proszę wybierać Store1 lub Store2. Proszę o balansowanie położeniem by nie przeciążyć jednego z udziałów.

VMware

Proszę pozostawić opcje tak jak na rysunku.

VMware

Proces kształtowania. Jeżeli wybierzemy opcję kształtowania przez kreatora zostanie otwarte okno przygotowawcze dla maszyny wirtualnej

VMware

Możemy również wybrać już wcześniejszy profil przygotowany w jednym z procesów uprzednich.

VMware

Kreator ustawień: Wybieramy nazwę systemu (tu proponujemy wybrać tę samą nazwę jak wirtualki) oraz domenę. Domena może być dowolna.

VMware

Ustawienie strefy czasowej

VMware

Ustawienie sieci LAN. W przypadku pozostawienia wystem przeskoczy do DNS. Jeżeli wybierzemy własne ustawienia możemy określić adresację IP ręcznie z przyznanej puli adresów

VMware

W przypadku wybrania ręcznego ustawiania otwarte zostanie okienko w którym możemy określić parametry. Wybieramy przycisk.

VMware

i ustawiamy odpowiednie dane

VMware

Ustawienie systemu DNS

VMware

Możemy zapisać swoje wybory w celu wykorzystania ich przy nowo tworzonych wirtualkach

VMware

Kończymy kreatora i kończymy przygotowanie do tworzenia

VMware

Zobaczymy proces tworzenia maszyny wirtualnej. Po zakończeniu procesu możemy dopasować ustawienia maszyny wirtualnej

VMware

Przechodzimy do swojego folderu , wybieramy właściwą wirtualke i jej ustawienia

VMware

Możemy ustawić podany w puli adresów IP adres MAC przypisany do wirtualki w celu wykorzystania DHCP do przyznawania adresów (patrz wyżej - ustawienia karty sieciowej)

VMware

To już wszystko - możemy uruchomić wirtualkę

W czasie pierwszego uruchomienia nastąpi dopasowanie do podanych przy tworzeniu parametrów i restart maszyny wirtualnej.

Domyślne hasło do wirtualki znajduje się w informacji template'a

GS