Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Projekt „Digital Skills Accelerator (DSA)” (numer: 2017-1-PL01-KA203-038537). Projekt DSA w roku 2017 wygrał konkurs Polskiej Agencji Erasmusa w ramach działania Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz Szkolnictwa Wyższego.

 

logo programu Digital Skill Accelerator

 

Projekt „Digital Skills Accelerator” ma budżet 199 214,00 EURO. Czas trwania to 24 miesiące (2017-2019). W projekcie bierze udział 5 partnerów:

  1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (koordynator)
  2. Universidad de Alcala (Hiszpania)
  3. Canice Consulting Limited (Wielka Brytania)
  4. Momentum Marketing Services Limited (Irlandia)
  5. EUCEN, the European Universities Continuing Education Network (Belgia)

Wyniki projektu DSA mają na celu wzmocnienie świadomości studentów co do własnych umiejętności cyfrowych oraz ich dalszego rozwoju. Głównym zadaniem projektu jest określenie zbioru umiejętności cyfrowych, które powinny być traktowane priorytetowo przez obecne i przyszłe rzesze studentów szkół wyższych, oraz stworzenie multimedialnego systemu nauczania dzięki któremu studenci będą mogli samodzielnie rozwijać i wzmacniać swoje umiejętności cyfrowe w określonych obszarach. Całość projektu podzielona jest na trzy obszary główne: raport dotyczący umiejętności cyfrowych, narzędzie do oceny poziomu umiejętności  cyfrowych oraz pakiet narzędziowy  - otwarty, modułowy kurs szkoleniowy umożliwiający studentom  aktualizację umiejętności w kluczowych obszarach

W DSA ZUT pełni rolę głównego koordynatora całego projektu.

Strona projektu: http://www.digitalskillsaccelerator.eu/

 

projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Ersmus+