Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Szanowne Studentki!
Szanowni Studenci!

1 października na Wydziale Informatyki rozpoczął się nowy rok akademicki 2020/2021, 22-gi od utworzenia Wydziału, a 30-ty od uruchomienia kierunku studiów Informatyka.

Każdego roku, zgodnie z wielowiekową tradycją, nowy rok akademicki rozpoczynaliśmy uroczystością przyjęcia nowych studentów w poczet społeczności akademickiej Uczelni i Wydziału Informatyki. Tak miało być także w tym roku akademickim. Jednak w warunkach pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w Szczecinie podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej inauguracji.

Niezależnie od tego, chociaż nie stacjonarnie, ale zdalnie, witam Was, najzdolniejszą młodzież naszego regionu, w progach Wydziału Informatyki. To spośród Was wyłonią się przyszli specjaliści IT, tak niezbędni dla rozwoju regionu i kraju. To w Was przez najbliższe lata będziemy inwestować po to, abyście po ukończeniu studiów twórczo zmieniali świat, kształtowali jego przyszłość oraz kształcili i wychowywali swoich następców. Absolwenci naszego Wydziału są bardzo cenieni i poszukiwani nie tylko przez firmy IT, ale także instytucje i organizacje, które nie są w stanie efektywnie prowadzić swojej działalności bez wsparcia informatycznego.

Władze Wydziału wraz kadrą naukowo-dydaktyczną stwarzają wszystkim studentom warunki do kształcenia na bardzo wysokim poziomie. Zapewniam Was, że będziecie świetnie przygotowani do pracy zawodowej, że zrobimy wszystko, aby była w Was chęć i pasja do dalszego ciągłego doskonalenia się, a także do kształcenia się na studiach magisterskich lub być może nawet na studiach doktoranckich. Myślę, że wiecie, że wiele zależy jednak od Was samych, od waszych zdolności, chęci i gotowości podejmowania wyzwań, odporności na stres, w końcu od przekonania o własnej wartości i niepoddawania się, nawet w być może beznadziejnych sytuacjach.

Decyzja każdego z Was o podjęciu studiów na Wydziale Informatyki zdeterminuje waszą przyszłość. W wielu przypadkach decyzja ta nie była łatwa, ale jestem przekonany, że dokonaliście słusznego wyboru.

Na Wydziale Informatyki oferujemy studia zgodne ze standardami kształcenia w zakresie informatyki opracowanymi przez międzynarodowe organizacje. Na studiach I stopnia do wyboru są trzy specjalności: Inżynieria komputerowa, Inżynieria oprogramowania oraz Inżynieria systemów informacyjnych. Wiedza i umiejętności uzyskane na tych specjalnościach mogą być poszerzane na studiach II stopnia w ramach specjalności: Projektowanie oprogramowania, Systemy komputerowe zorientowane na człowieka oraz Inteligencja obliczeniowa.

Każdego roku studia na Wydziale Informatyki kończy około 200 absolwentów. Mimo to na rynku brakuje informatyków, brakuje ekspertów z różnych specjalistycznych dziedzin informatyki, brakuje talentów informatycznych. W trakcie kształcenia silnie stawiamy na praktykę tak, aby studenci mogli testować teorię w działaniu, biorąc udział w programach stażowych w okresie wakacji lub w trakcie studiów.

Myślę, że wszyscy zgodzimy się z Johannem Wolfgangiem Goethe, że Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. Wykorzystajcie szanse, które daje wam studiowanie na Wydziale Informatyki. Zdobywajcie wiedzę teoretyczną, łączcie ją z praktyką biorąc udział w projektach badawczych, w pracach kół naukowych, w programach stażowych i projektach oferowanych przez Wydział i firmy z sektora IT. Pewnie często słyszycie lub będziecie słyszeć, że studia (także na informatyce) niewiele dają, że najwięcej doświadczenia zdobywa się w pracy. Jak zwykle w tego typu stwierdzeniach jest tylko część prawdy. Na przykład, z ankiet portalu No Fluff Jobs wynika, że owszem praca dla wielu ankietowanych osób była głównym źródłem nauki programowania, ale na drugim miejscu znalazły się właśnie studia.

Czas studiów to jeden z najwspanialszych okresów każdego studenta. Aktywnie włączajcie się w prace samorządu studenckiego, bawcie się, ale przede wszystkim studiujcie! Nie zaprzepaśćcie tego czasu. Przeżyjcie studia tak, żebyście wspominali je jak najlepiej i czerpali z nich to co najlepsze.

Na koniec, na czekającą was przygodę ze studiami chciałbym przekazać Wam życzenia ode mnie i od Waszych nauczycieli, władz Wydziału i Uczelni:

  • życzę Wam najpierw sił i wytrwałości w pokonywaniu wyzwań, które z pewnością pojawią się podczas kolejnych lat studiów;
  • życzę Wam, abyście w drodze do dyplomu spotykali tylko szczęście: w ludziach, na których traficie, w zdarzeniach, które was czekają; nie wszystko w życiu zależy od nas samych;
  • życzę Wam w końcu ukończenia studiów tylko z bardzo dobrymi wynikami i uzyskania dyplomu naszego Wydziału, naszej Uczelni; niech wiedza i umiejętności poparte dyplomem będą waszą furtką do przyszłości i pozwolą wam uzyskać status eksperta, w obszarach które szczególnie was zainteresują.

Dziekan Wydziału Informatyki
Jerzy Pejaś

icon List Dziekana do studentow I roku 2020 [171.8K]