Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Informatyki

7 listopada 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mai Dziśko, asystentki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej przed licznie zgromadzoną publicznością w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT. W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Jacek M. Czerniak, prof. UKW z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatce stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!