Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Aneta Bera

Aneta Bera, asystent w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki, otrzymała nagrodę w zakresie nauk technicznych w tegorocznym Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Laureatka do konkursu przedstawiła artykuł "Constant-Time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance" opublikowany w IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 2019. W konkursie zarejestrowano 68 zgłoszeń, w tym w kategorii nauk technicznych 14 zgłoszeń.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu zakresach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. O nagrodę Odziału PAN w Gdańsku mogą ubiegać się pracownicy lub doktoranci instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca (art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Laureatce składamy wyrazy uznania i serdeczne gratulacje.