Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Rafał Piórkowski

12 maja br. odbyła się na Wydziale Informatyki - po raz pierwszy w trybie zdalnym - obrona pracy doktorskiej mgra inż. Rafała Piórkowskiego, doktoranta w Katedrze Systemów Multimedialnych. Dzięki możliwości dołączenia do spotkania w części jawnej, uczestnikami obrony były 34 osoby. Komisja Doktorska pod przewodnictwem dra hab. inż. Jarosława Jankowskiego, prof. ZUT podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz rekomendacji wyróżnienia pracy.

Senat ZUT na posiedzeniu w dniu 25 maja br. nadał Kandydatowi stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Promotorem pracy doktorskiej nt" Percepcyjne metody oceny jakości obrazów syntezowanych przez silniki gier komputerowych" był dr hab. inż. Radosław Mantiuk, prof. ZUT.

W obronie zdalnie uczestniczyli recenzenci pracy: prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita z Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej.

Serdecznie Gratulujemy!