Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia doktoranckie jest rejestracja Kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji ISR.

Terminy rekrutacji na studia doktoranckie:

Rejestracja Kandydata w ISR od 2.07.2018 do 27.08.2018
Składanie dokumentów do 31 sierpnia 2018
Postępowanie kwalifikacyjne 4-5 września 2018
Ogłoszenie wyników rekrutacji 6 września 2018
Składanie odwołań od ogłoszonych wyników do 20 września 2018
Rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników 26 września 2018


Wykaz dokumentów:

  • Kwestionariusz przyjęcia na studia doktoranckie (druk)
  • Odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia
  • Suplement do dyplomu
  • Zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające oceny za prace dyplomową magisterską, egzamin dyplomowy i średnią (Zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
  • Informacja o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji
  • Propozycja zakresu tematycznego, w którym Kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodna z dyscypliną Informatyka)
  • Oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej i opiekuna naukowego (druk)
  • Życiorys
  • 3 fotografie
  • Zaświadczenie lekarskie na podstawie wydanego skierowania na badania

Miejsce składania dokumentów – pok. 106 WI1   mgr Magdalena Wróblewska