Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
dr inż. Wojciech Sałabun

Dr inż. Wojciech Sałabun, adiunkt oraz kierownik Zespołu Badawczego Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej, otrzymał stypendium dla młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Sałabun znalazł się w gronie 200 młodych naukowców wyróżnionych przez ministra.

W swojej pracy zawodowej dr inż. Wojciech Sałabun koncentruje się przede wszystkim na badaniach związanych z nowymi metodami wielokryterialnego wspomagania decyzji, których algorytmy uwzględniają niepewność danych. Zakres badań pokrywa również zagadnienia związane z szacowaniem dokładności metod wspomagana decyzji. Laureat jest kierownikiem dwóch grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

  1. „Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialnych w warunkach niepewności”
  2. „Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych”

Dr inż. Wojciech Sałabun jest również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Machine Learning Group, w którym aktywna praca naukowa owocuje licznymi artykułami studentów. Do najbardziej aktywnych publikacyjnie studentów należą: inż. Aleksandra Bączkiewicz, inż. Bartłomiej Kizielewicz, inż. Krzysztof Palczewski, inż. Karol Urbaniak, Jakub Więckowski, Andrii Shekhovtsov oraz Bartosz Paradowski. Krzysztof Palczewski za osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Jakub Więckowski stypendium Prezydenta Miasta Szczecin.

Poza pracownikiem Wydziału Informatyki w gronie stypendystów znalazły się dr inż. Magdalena Zdanowicz (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa) oraz dr inż. Anna Żywicka (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.