Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Co robić gdy COVID-19

JESTEM STUDENTEM i:

 • mam pozytywny wynik testu na koronawirusa 
  lub
 • osoba, z którą mieszkam, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000 albo skontaktuj się z Dziekanatem WI, tel. 91 449 5518, 91 449 5670, 91 449 5670 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 • źle się czuję, ale nie mam zwolnienia lekarskiego

Nie przychodź na zajęcia. Tak szybko jak to możliwe, skontaktuj się ze swoimi nauczycielami i zapytaj, czy możesz uczestniczyć w zajęciach zdalnie albo ustal w jaki sposób i do kiedy możesz uzupełnić zaległości. Zasięgnij porady lekarskiej. Zgodnie z Regulaminem możesz mieć do 20% nieobecności na danej formie zajęć.

 • firma/instytucja, w której pracuję skierowała swoich pracowników na kwarantannę – w tym mnie.

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000 albo skontaktuj się z Dziekanatem WI, tel. 91 449 5518, 91 449 5670, 91 449 5670 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 • inny przypadek, np. miałem kontakt z osobą, która po pewnym czasie otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa

Zadzwoń pod numer 571 612 000 – ustalimy jakie kroki podjąć.
 

JESTEM NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM i:

 • mam pozytywny wynik testu na koronawirusa 
  oraz
 • jestem zdolny do pracy i wyrażam wolę kontynuowania pracy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000. Złóż Oświadczenie do dziekana, za pośrednictwem służbowego adresu poczty elektronicznej, za wiedzą bezpośredniego przełożonego. /podpiąć Oświadczenie jako link/ Jeśli to będzie możliwe, przeprowadzisz zajęcia zdalne. 

 • osoba, z którą mieszkam, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa
  oraz
 • jestem zdolny do pracy i wyrażam wolę kontynuowania pracy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000. Złóż Oświadczenie do dziekana, za pośrednictwem służbowego adresu poczty elektronicznej, za wiedzą bezpośredniego przełożonego i dołącz do niego dowód poświadczający objęcie izolacją domową tej osoby /podpiąć Oświadczenie jako link/ Jeśli to będzie możliwe, przeprowadzisz zajęcia zdalne.

 • mam pozytywny wynik testu na koronawirusa 
  lub
 • osoba, z którą mieszkam, ma pozytywny wynik testu na koronawirusa
  oraz
 • nie wyrażam woli wykonywania pracy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tak szybko jak to możliwe zadzwoń pod numer 571 612 000. Uzgodnij z Dziekanem i Kierownikiem Katedry zastępstwo (preferowane w przypadku studiów niestacjonarnych) lub nowe terminy zajęć. W przypadku odrabiania zajęć, terminy dodatkowo uzgodnij ze studentami. Usprawiedliw swoją nieobecność odpowiednio zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA lub oświadczeniem o okresie kwarantanny złożonym według wzoru zamieszczonego na stronie ZUS.

Procedury dotyczące innych pracowników uczelni oraz szczegółowe instrukcje zawarte są w Zarządzeniu Nr 150 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 z późniejszymi zmianami oraz w Zarządzeniu Nr 4 Dziekana Wydziału Informatyki ZUT z 28 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2.

 

icon OŚWIADCZENIE pracownika kierowanego do pracy poza siedzibą ZUT [33.8K]

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na ZUT

W piątek, 1 października 2021 roku,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
uroczyście zainaugurował 13 rok akademicki.
W wydarzeniu wzięli udział studenci i pracownicy ZUT,
rektorzy szczecińskich uczelni oraz reprezentanci władz państwowych i miasta.

Niech znów nasz uniwersytet się ożywi, po bardzo trudnym prawie dwuletnim okresie pandemii. Nie pozwólmy jej ponownie zdemolować naszego życia. Wszyscy tęsknimy za typową uniwersytecką codziennością, którą cechują: zgiełk wypełnionych sal wykładowych, bezpośrednie spotkania nauczyciel-student, ciekawe, pełne emocji dyskusje i polemiki naukowe prowadzone zarówno na tych małych jak i wielkich konferencjach – mówił podczas uroczystości JM rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel.

Jak podkreślił rektor, w nowym roku akademickim większość zajęć dydaktycznych będzie odbywała się w formie stacjonarnej z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

Tylko w ten sposób możemy przywrócić normalne funkcjonowanie uczelni oraz zdrowe, międzyludzkie relacje, które w ostatnim czasie uległy zachwianiu – dodał.

Rektor ZUT mówił również o wyzwaniach, które stoją przed jedną z najlepszych uczelni technicznych na Pomorzu Zachodnim.

Tym najbardziej wywołującym emocje jest zbliżająca się w 2022 roku ewaluacja uczelni w ramach zgłoszonych dyscyplin naukowych. Od  przyznanych kategorii naukowych, będzie w ogromnej mierze zależała subwencja przyznawana jednostkom naukowo-badawczym. Czynimy wszystko, aby wypaść jak najlepiej. Jednak nikt z nas, nie jest w stanie przewidzieć końcowego rezultatu – powiedział rektor ZUT.

Profesor Jacek Wróbel zapewniał, że uniwersytet prowadzi kształcenie studentów i doktorantów na bardzo wysokim poziomie, a dowodzą tego liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane pracownikom i studentom uczelni przez różne instytucje i jednostki.

Kluczowym zadaniem na najbliższe lata będzie budowa nowego Wydziału Informatyki zlokalizowanego przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie w ramach konsolidacji kampusów ZUT.

W chwili obecnej prowadzone są prace konkursowe w celu wyłonienia pracowni projektowej. Szacowany koszt inwestycji to prawie 80 milionów złotych – podkreślił prof. Wróbel

Wykład inauguracyjny pt. „Fotokataliza – wybór przyszłości” wygłosiła prof. Magdalena Janus z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT. Inauguracji towarzyszyła także immatrykulacja studentów I roku.

Na inauguracji gościli przedstawiciele władz Miasta i Województwa: Przemysław Włoska - Sekretarz Województwa, Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Daniel Wacinkiewicz – z-ca prezydenta Miasta Szczecin. Obecni byli również przedstawiciele władz kościelnych oraz Magdalena Kochan – senator RP.

Inauguracja roku akademickiego była również okazją do wręczenia „Medali za szczególne zasługi dla Uczelni” zasłużonym profesorom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

Fot. Jerzy Undro.

Prosimy studentów oraz pracowników o zapoznanie się z obowiązującą na Wydziale Informatyki procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

icon Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 [99.1K]

stypendyści Prezydenta Miasta Szczecina

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina realizowany jest od 11 lat i wpisuje się w działania związane z projektem Akademicki Szczecin realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Od 2010 roku wyróżniono w sumie 263 stypendystów, w tym 151 doktorantów i 142 studentów. W tegorocznej edycji łącznie wpłynęło 75 wniosków. Ostatecznie nagrodzono dziesięcioro studentów i dziewięcioro doktorantów. W tegorocznej edycji nagrodę z rąk Prezydenta otrzymali dwaj nasi studenci: Andrii Shekhovtsov oraz Bartłomiej Kizielewicz.

Andrii Shekhovtsov jest współautorem 20 opublikowanych artykułów naukowych, a także bierze czynny udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Kolejny nagrodzony student Wydziału to Bartłomiej Kizielewicz, który jest współautorem 23 opublikowanych artykułów naukowych. Uczestniczył w realizacji dwóch projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz jest w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Studenci pracują naukowo w zespole badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego kierownikiem jest dr inż. Wojciech Sałabun. Nasi Laureaci uzyskali również w bieżącym roku prestiżowe stypendia przyznawane przez ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych studentów w dziedzinie nauk techniczno-inżynieryjnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

studia podyplomowe - programowanie komputerów

W dniu 01.07.2021 r. rozpoczynamy nabór na VI edycję SP Programowanie komputerów.

Termin rekrutacji upływa 26.09.2021 r.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności.
W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW.

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 roku, a zakończą w czerwcu 2022 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (łącznie ok. 70h w semestrze). 

Całkowity koszt studiów wynosi 4.000 zł., płatny w dwóch ratach.

Zasady rekrutacji:

Wymagania stawiane kandydatom:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
 • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: https://irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
 • aktualne zdjęcie.

Nabór przewidziany jest na 18 osób.
O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Renata Zielińska (p.105)
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów”

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63

Ważne:
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie.

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.

W związku z procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, przed wizytą na Wydziale Informatyki, kandydata prosi się o uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 91 449 56 63 w celu potwierdzenia tej wizyty.