Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

dr inż. Mirosław Mościcki wyróżniony za działalność na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych

W gronie laureatów Honorowej Listy 100 osób rozwijających kompetencje cyfrowe w edycji za 2023 rok, znalazł się dr inż. Mirosław Mościcki pracownik Wydziału Informatyki, kierownik Zespołu Dydaktycznego Technik Programowania w Katedrze Inżynierii Oprogramowania i Cyberbezpieczeństwa. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce opublikowało listę 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w ubiegłym roku.

Poza działalnością dydaktyczną na WI ZUT nasz laureat prowadzi zajęcia z szeroko pojętego programowania dla uczniów Technikum Informatycznego SCI, a młodzież ze szczecińskich szkół średnich uczy programowania w języku Python w ramach Międzyszkolnego Koła Informatyki (MIKI) prowadzonego przez Wydział Informatyki ZUT.

Ponadto dr Mościcki, jest autorem trzech wolnorynkowych kwalifikacji zawodowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK): Programowanie w języku C/C++, Programowanie w języku Java oraz Programowanie w języku Python. Odpowiada również za koordynację współpracy pomiędzy Wydziałem Informatyki ZUT, Szczecińskim Collegium Informatycznym SCI oraz Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) oraz nadzoruje współpracę pomiędzy uczelnią i firmą Huawei.

W Kapitule konkursu znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych szczególnie skoncentrowanych na rozwijaniu kompetencji cyfrowych w Polsce.

„Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne dla poprawy jakości życia, rozwoju indywidualnego i rozwoju kraju. Ich poprawa jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Działalność na rzecz ich rozwoju zasługuje na najwyższe uznanie, zaś osoby prowadzące ją w wyróżniający się sposób – zasługują na docenienie” czytamy w uzasadnieniu ustanowienia nagrody.

„Lista 100” dostępna jest na stronie SPRUC:

https://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/laureaci-listy-100-2023/ 

 

Serdeczni gratulujemy!

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT/prywatne archiwum

Krzysztof Lorenz ze stopniem doktora

12 stycznia 2024 r odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Lorenza, absolwenta studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki. Obrona przeprowadzona była w formie stacjonarnej w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, prof. PO z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

dr hab. inż. Robert Burduk, prof. PWr – z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

 

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

Systemy wbudowane

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Dwunasta edycja rozpocznie się w marcu 2024.
Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 5800 zł, z możliwością płatności w ratach.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5667
lub pan Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 449 5642

spotkanie z ekspertem na temat otwartej nauki

Zapraszamy do udziału w akcji promocyjnej dotyczącej zagadnień otwartej nauki na wszystkich wydziałach ZUT. Dyżury eksperckie będzie pełniła dr hab. inż. Marta Piątek-Hnat, koordynator ds. otwartego dostępu w ZUT, Data Steward, która udzieli wszelkich informacji na temat szeroko pojętej otwartej nauki, a w szczególności deponowania publikacji w Repozytorium ZUT oraz zarządzania otwartymi danymi badawczymi i umieszczania ich na platformie MOST DANYCH. W razie pytań dotyczących akcji prosimy o kontakt z ekspertką: tel. 91 449-42-28 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z właściwą biblioteką wydziałową.

Dyżur na naszym Wydziale będzie się 10 stycznia 2024r. w godzinach 10.00 - 14.00.
Zachęcamy do skorzystania ze specjalistycznej wiedzy ekspertki.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Krzysztofa Lorenza

Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Lorenza, która odbędzie się 12 stycznia 2024 r. o godz. 10.15 w sali 128 WI1.

Temat rozprawy doktorskiej:
Metoda selekcji cech wykorzystująca paradygmat algorytmu genetycznego dostosowana do specyficznych charakterystyk interfejsów mózg-komputer

Promotor:
dr hab. Izabela Rejer, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:
dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. inż. Robert Burduk, prof. PWr, Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html.

W obronie możliwy będzie udział w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny
dr hab. inż. Marcin Korzeń, prof. ZUT