Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

stypendyści Prezydenta Miasta Szczecin

Andrii Shekhovtsov oraz Bartłomiej Kizielewicz, studenci Wydziału Informatyki, otrzymali stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin za swoją ponadprzeciętną aktywność naukową oraz wysokiej jakości prace dyplomowe przygotowywane pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Sałabuna z Katedry Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej.

Andrii Shekhovtsov jest współautorem 14 opublikowanych artykułów naukowych, a także bierze czynny udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nagrodzona praca inżynierska nosi tytuł: “Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python”.

Kolejny nagrodzony student Wydziału to Bartłomiej Kizielewicz, który jest współautorem 15 opublikowanych artykułów naukowych. Uczestniczył w realizacji dwóch projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz jest w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nagrodzona praca magisterska nosi tytuł “Badanie dokładności wybranych metod MCDA z wykorzystaniem miar podobieństwa rankingów końcowych”.

Obie prace dyplomowe są poświęcone wielokryterialnemu wspomaganiu decyzji. Tematy prac zostały wybrane przez studentów w trakcie prac badawczych, które prowadzili w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej w zespole badawczym Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, którego to zespołu też są członkami. Oprócz tego laureaci są członkami koła naukowego Machine Learning Group (MLG), a także członkami International Society on MCDM. Nasi Laureaci uzyskali również w bieżącym roku prestiżowe stypendia przyznawane przez ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych studentów w dziedzinie nauk techniczno-inżynieryjnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Konkurs IEEE 2021

1 czerwca 2021 r komisja konkursowa dokonała oceny prac absolwentów Wydziału Informatyki ZUT, nadesłanych na Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021.

Nagrodę w konkursie otrzymał Andrii Shekhovtsov za pracę pt.: „Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. W. Sałabuna.

Wyróżnienie otrzymał Gracjan Puch, za pracę pt.: „Opracowanie gry z gatunku RPG z proceduralnie generowaną zawartością”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Mirosława Mościckiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Rekrutacja na ZUT

W poniedziałek 17 maja rozpoczął się nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Najlepsza uczelnia techniczna w Polsce pod względem innowacyjności przygotowała 4500 miejsc. Na kandydatów czeka 45 kierunków studiów, w tym 4 w języku angielskim.  

Na pierwszym stopniu studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym przygotowaliśmy 3250 miejsc. W naszej ofercie edukacyjnej znalazły się również studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne). Tu na kandydatów czeka łącznie 1250 wolnych miejsc. Nabór zakończymy 8 lipca, natomiast ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych odbędzie się 12 lipca. Ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 30 lipca – mówi Mateusz Lipka, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  

W przypadku, gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy będą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia. Terminy dodatkowego naboru zostaną zakomunikowane pod koniec lipca.  

Kandydaci na architekturę oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, mają nieco inny harmonogram. W ich przypadku rejestracja zakończy się 20 czerwca. Przed nimi sprawdzian z umiejętności plastycznych. Z uwagi na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiczną w Polsce, egzamin z rysunku przeprowadzimy 22 czerwca w formie online – tłumaczy Mateusz Lipka.  

Oferta edukacyjna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powiększyła się o pięć nowych kierunków: aquaculture and fisheries, materials science and engineering (studia w języku angielskim), inżynierię materiałów
i nanomateriałów, projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich oraz ichtiologię i akwakulturę. 

Ichtiologia i akwakultura, wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, którego priorytetowym zadaniem jest racjonalne zarządzanie środowiskiem wodnym oraz jego szczególna ochrona. W trakcie zajęć prowadzonych na Wydziale Nauk
o Żywności i Rybactwa studenci nauczą się między innymi w jaki sposób planować gospodarkę na wodach otwartych i łowiskach specjalnych, projektować obiekty hodowlane wykorzystywane w akwakulturze oraz przeprowadzą pod okiem naszych specjalistów rozród ryb cennych gatunków w warunkach kontrolowanych
 - tłumaczy Mateusz Lipka.  

O tym, jak samodzielnie zaprojektować najnowsze innowacyjne materiały wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu będzie się można nauczyć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT.  

Nauka na kierunku inżynieria materiałów i nanomateriałów przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w przyszłości chcą badać zastosowanie otrzymywanych materiałów i nanomateriałów w wielu fascynujących obszarach, między innymi w medycynie jako nośniki leków w antynowotworowej terapii celowanej, nowoczesnej diagnostyce do niszczenia chorych tkanek w organizmie metodami hipertermii i fototermii dynamicznej, w inżynierii tkankowej jako nanowłókniste podłoża do namnażania komórek i tkanek, czy w ochronie środowiska do oczyszczania wody i generowania wodoru z wody – tłumaczy Mateusz Lipka.  

Szczegółowe informacje nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.zut.edu.pl w zakładce dla kandydata. Wszystkich zainteresowanych studiowaniem na ZUT zachęcamy również do śledzenia oficjalnych kont uczelni na Facebooku (www.facebook.com/generacjaZUT/), Instagramie (www.instagram.com/zut_szczecin/) oraz YouTubie (https://www.youtube.com/user/ZUTSZCZECIN).  

Z Działem ds. Studenckich, który odpowiedzialny jest za rekrutację można kontaktować się telefonicznie (91 449 45 87) lub mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Dodatkowych informacji na temat oferty edukacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie udziela również Biuro Promocji ZUT, które przygotowuje kolejne wirtualne spotkanie dla kandydatów w dniach 23-24 czerwca.  

 
Weź stypendium
Jesteś studentem lub doktorantem?
Twoje wyniki w nauce, osiągnięcia a także zaangażowanie w rozwój Szczecina, są wyjątkowe?
Weź udział w konkursie i dołącz do grona stypendystów Prezydenta Miasta Szczecin!
 
Wniosek o stypendium należy złożyć do 30 marca. 
 
 
 
Budynek WI ZUT

W dniu 19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium na rok akademicki 2020/2021. 
W tym gronie znalazło się pięciu studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wszyscy reprezentują Wydział Informatyki

Stypendium otrzymali:

  • Bartłomiej Kizielewicz (S2),
  • Karol Urbaniak (S2).
  • Patryk Pazura (N2),
  • Andrii Shekhovtsov (S1),
  • Jakub Więckowski (S1).

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Informacje o zasadach przyznawania stypendiów i ocenie wniosków: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021