Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Malwina Bondarewicz ze stopniem doktora w dyscyplinie Matematyka

19 października 2023 r odbyła się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego obrona pracy doktorskiej mgr Malwiny Bondarewicz, asystentki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej przed licznie zgromadzoną publicznością z udziałem Recenzentów oraz Rady Naukowej Instytutu Matematyki US.

Promotorem pracy doktorskiej nt. „Dynamiczne zeta funkcje typu Reidemeistera” był dr hab. Alexander Fel’shtyn, prof. US.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

prof. dr hab. Jerzy Jezierski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Grzegorz Banaszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej, dr hab. inż. Piotr Krasoń, prof. US odczytał recenzję nieobecnego na obronie, trzeciego recenzenta pracy, prof. dr hab. Grzegorza Grafa z Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Naukowa Instytutu Matematyki US podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatce stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Matematyka.

 

Serdecznie Gratulujemy!

Gerard Wawrzyniak ze stopniem doktora

14 listopada 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Gerarda Wawrzyniaka, asystenta w Katedrze Inżynierii Oprogramowania i Cyberbezpieczeństwa. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Imed El Fray, prof. ZUT. W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

RCIiTT zaprasza na konsultacje z ekspertami

Hybrydowy dyżur ekspercki dla naukowców, przedsiębiorców oraz innych specjalistów poszukujących możliwości finasowania badań i innowacji w Horyzoncie Europa, 21 listopada 2023 r.

Uczestnicy wydarzenia nauczą się:

  • poruszać po portalu Funding & tenders opportunities, na którym ogłaszane są konkursy z PR Horyzont Europa;
  • poszukiwać konkursów zgodnie z wybranymi zainteresowaniami badawczymi, a także partnerów do nich;
  • publikować oferty współpracy (partner search).

Dyżur będzie miał formułę hybrydową – uczestnik sam zdecyduje, czy chce spotkać się na żywo w RCIiTT, czy preferuje formę online. Każda rozmowa będzie miała charakter indywidualnych, 60-minutowych konsultacji prowadzonych przez konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT.

 

Rejestracja: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/horyzont-europa-znajdz-swoj-konkurs 

 

Zapraszamy!

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Informatyki

7 listopada 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mai Dziśko, asystentki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej przed licznie zgromadzoną publicznością w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT. W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Jacek M. Czerniak, prof. UKW z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatce stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

Wymiana argumentów i bardzo wyrównany rezultat – relacja z debaty o AI

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizował wyjątkową debatę oksfordzką, pod hasłem: "Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia".

W Audytorium Maximum Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, spotkało się blisko 250 osób, dla których AI to temat do rozważań a nawet ożywionej dyskusji! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział! Debatantom gratulujemy błyskotliwych wystąpień i wyjątkowo cennych merytorycznie argumentów!

W dyskusji udział wzięli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

W debacie czynny udział wzięli także goście zebrani na widowni, wymieniając 10-cio krotnie głosy poparcia dla obu stron! Rezultat – bardzo wyrównany – łącznie oddano 101 głosów popierających argumenty Propozycji i 106 głosów dla argumentów strony Opozycji.

Rozważania na temat AI rozszyliśmy o sesję posterową, której autorami byli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz wystawę grafik pt. "Sztuka i sztuczna", do której prompty zadawali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie oraz ZS nr 1w Goleniowie.

Fot. Krzysztof Warpachowicz

 

Transmisja z debaty jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=CmaHDXKDIr4