Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Kamila Bortko

Przewodniczący Rady Dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19.01.2018 r.  (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)  zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Bortko, która odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godz. 10.15 w sali 128 WI1

Temat rozprawy doktorskiej:
Sekwencyjna metoda nieinwazyjnej redukcji habituacji w systemach interaktywnych

Promotor:
dr hab. inż. Jarosław Jankowski, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:
dr hab. inż. Marcin Paprzycki, prof. IBS PAN Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk Politechnika Świętokrzyska 

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie BIP ZUT https://bip.zut.edu.pl/organizacja-uczelni/wydzialy-zut/wydzial-informatyki/postepowanie-awansowe-wydzialu-informatyki.html 

W obronie możliwy będzie udział w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Aby wziąć udział w posiedzeniu zdalnym należy wysłać zgłoszenie na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem obrony na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do współdziałania z aplikacją Teams potrzebne jest aktywne konto Microsoftu

 

Zapraszamy serdecznie!

Dr hab. inż. Przemysław Korytkowski, prof. ZUT laureatem programu "Nauka dla Społeczeństwa II"

Projekt pt. „System informatyczny do analizy bibliografii polskich tekstów naukowych” przygotowany przez dra hab. inż. Przemysława Korytkowskiego, prof. ZUT znalazł się na liście laureatów programu "Nauka dla Społeczeństwa II" i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 735 800,00 zł.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym zamierza opracować system informatyczny oraz algorytmy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji, metody uczenia maszynowego oraz przetwarzanie języka naturalnego do automatycznej ekstrakcji cytowań z przypisów dolnych z tekstów naukowych w języku polskim.
Wytworzony w projekcie system informatyczny zostanie udostępniony środowisku akademickiemu i wydawniczemu na otwartej licencji.
Wykorzystanie tego narzędzia przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez wzbogacenia zasobów bibliograficznych o metadane polskich publikacji.

Więcej na stronie ZUT:
https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/dr-hab-inz-przemyslaw-korytkowski-laureatem-programu-nauka-dla-spoleczenstwa-ii.html

 

Malwina Bondarewicz ze stopniem doktora w dyscyplinie Matematyka

19 października 2023 r odbyła się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego obrona pracy doktorskiej mgr Malwiny Bondarewicz, asystentki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej przed licznie zgromadzoną publicznością z udziałem Recenzentów oraz Rady Naukowej Instytutu Matematyki US.

Promotorem pracy doktorskiej nt. „Dynamiczne zeta funkcje typu Reidemeistera” był dr hab. Alexander Fel’shtyn, prof. US.

W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

prof. dr hab. Jerzy Jezierski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Grzegorz Banaszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej, dr hab. inż. Piotr Krasoń, prof. US odczytał recenzję nieobecnego na obronie, trzeciego recenzenta pracy, prof. dr hab. Grzegorza Grafa z Uniwersytetu Gdańskiego.

Rada Naukowa Instytutu Matematyki US podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatce stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Matematyka.

 

Serdecznie Gratulujemy!

Gerard Wawrzyniak ze stopniem doktora

14 listopada 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Gerarda Wawrzyniaka, asystenta w Katedrze Inżynierii Oprogramowania i Cyberbezpieczeństwa. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Imed El Fray, prof. ZUT. W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

RCIiTT zaprasza na konsultacje z ekspertami

Hybrydowy dyżur ekspercki dla naukowców, przedsiębiorców oraz innych specjalistów poszukujących możliwości finasowania badań i innowacji w Horyzoncie Europa, 21 listopada 2023 r.

Uczestnicy wydarzenia nauczą się:

  • poruszać po portalu Funding & tenders opportunities, na którym ogłaszane są konkursy z PR Horyzont Europa;
  • poszukiwać konkursów zgodnie z wybranymi zainteresowaniami badawczymi, a także partnerów do nich;
  • publikować oferty współpracy (partner search).

Dyżur będzie miał formułę hybrydową – uczestnik sam zdecyduje, czy chce spotkać się na żywo w RCIiTT, czy preferuje formę online. Każda rozmowa będzie miała charakter indywidualnych, 60-minutowych konsultacji prowadzonych przez konsultantki Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT.

 

Rejestracja: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/horyzont-europa-znajdz-swoj-konkurs 

 

Zapraszamy!