Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Informatyki

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza istotne zmiany w strukturze Uczelni oraz wydziałów. Jedną z konsekwencji tych zmian jest zakończenie z dniem 30 września kadencji obecnej Rady Wydziału Informatyki.

Ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Informatyki odbyło się w dniu 24 września 2019 roku. Obrady rozpoczęły się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. Posiedzenie miało uroczysty przebieg, w którym udział wzięli niemal wszyscy członkowie Rady. Dziekan, dr hab. inż. Jerzy Pejaś wręczył pracownikom pisma gratulacyjne JM Rektora za przepracowane lata pracy w ZUT (wcześniej w Politechnice Szczecińskiej) oraz przekazał uczestnikom Rady okolicznościowe pamiątki.

Lokalizacja balonu w powietrzu

Balony stratosferyczne od dziesięcioleci wykorzystywane są na co dzień przez służby meteorologiczne do przeprowadzania pomiaru bieżącego stanu atmosfery. W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wypuszczanie takich balonów przez szerokie rzesze hobbystów i zapaleńców.

Balon stratosferyczny WI ZUT ma na celu dokonanie pomiarów temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Parametry atmosfery przesyłane będą wraz z pozycją balonu (szerokość, długość geograficzna oraz wysokość nad poziomem morza) w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem protokołu APRS. Pozwoli to na bieżące monitorowanie lotu. Ponadto kamera zarejestruje przebieg całego lotu – zdjęcia będą dostępne po odnalezieniu kapsuły. Po osiągnięciu wysokości ok. 20 km, przy bardzo niskim ciśnieniu atmosferycznym, balon powiększy się do takich rozmiarów, że pęknie. Następnie kapsuła z ładunkiem opadnie na spadochronie. Lot trwa około dwóch godzin, kapsuła może opaść w promieniu ok. 200 km od miejsca startu, zależnie od warunków atmosferycznych.

Kapsułę w całości zaprojektowali pracownicy Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki, a następnie wydrukowali ją na drukarce 3D. Wyposażenie kapsuły wymagało nie lada precyzji i pomysłowości - w niewielkiej przestrzeni należało zmieścić komputer pokładowy, czujniki temperatury, ciśnienia, wysokości i na dodatek kamerę oraz moduły odpowiedzialne za komunikację. Do tego konieczne było jeszcze zdublowane zasilanie.
Aby możliwe było monitorowanie lotu balonu przygotowano aplikację WIsky, która umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym położenia balonu.
Aplikacja jest do pobrania ze strony projektu WISky.wi.zut.edu.pl - na stronie tej można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o projekcie, a także śledzić trasę balonu w czasie rzeczywistym.

Zapraszamy do śledzenia losów balonu stratosferycznego przygotowanego przez pracowników Wydziału Informatyki ZUT, od momentu jego wypuszczenia, aż po lądowanie.
Start balonu zaplanowany jest na godz. 12:00 na dziedzińcu ZUT w sobotę 28.09.2019 podczas Nocy Naukowców.
Na stoisku Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki, będzie można obserwować bieżące położenie balonu i dowiedzieć się jak przygotować własny balon stratosferyczny, w tym jak go śledzić i namierzać.

Zachęcamy do zabawy w przewidywanie miejsca lądowania balonu - dla 10 osób, które wskażą najbliższe współrzędne miejsca lądowania przewidujemy upominki.
Swoje przewidywania można będzie zgłaszać w sobotę 28.09.2019 od momentu startu do chwili pęknięcia balonu na stoisku Katedry Architektury Komputerów i Telekomunikacji Wydziału Informatyki podczas Nocy Naukowców.

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Janusza Kacprzyka, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja drowi inż. Wojciechowi Maleice z Katedry Systemów Multimedialnych.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Tworzenie cyfrowych modeli dna morskiego opartych na strukturze grid, na podstawie danych pomiarowych pochodzących z echosondy wielowiązkowej".

Serdecznie gratulujemy!

Seeds for the Future

Laureatami 6 edycji programu Seeds for the Future organizowanego przez firmę Huawei zostali Patryk Prokurat (Informatyka, studia II stopnia) i Piotr Wojdalski (Informatyka, studia I stopnia), studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W nagrodę wyjadą na warsztaty do Chin, aby uczestniczyć m.in. w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów firmy Huawei w siedzibie firmy w Shenzhen.

Studenci Wydziału Informatyki z powodzeniem biorą udział w programie od początku jego istnienia, czyli od 2014 rok kiedy uczelnia po raz pierwszy została zaproszona do udziału w tym programie. Celem programu jest dzielenie się wiedzą ze studentami w zakresie najnowszych rozwiązań z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zdobycie przez laureatów programu doświadczenia w pracy w międzykulturowym zespole. Ten program jest wyjątkowy, ponieważ oferuje możliwość uczenia się poprzez interakcje z ekspertami Huawei.

W 6 edycji konkursu startujący zmierzyli się z poniższymi tematami:

  • 5G – szansa dla rozwoju technologicznego i gospodarczego.
  • Sztuczna inteligencja – zastosowania bliskie społeczeństwu.
  • Cloud computing – zastosowanie w biznesie/w trzecim sektorze i administracji publicznej.
  • Internet Rzeczy w życiu codziennym.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Pozostałych studentów zapraszamy na 7 edycję, która odbędzie się w 2020 roku.

certyfikacja SL

W dniu 10 czerwca 2019 r., w obecności przedstawicieli firmy Samsung, władz Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego a także zaproszonych przedstawicieli lokalnych firm, zakończyła się V edycja programu Samsung LABO. Wszyscy studenci otrzymali certyfikat ukończenia kursu. Najlepsze zespoły dostały nagrody od firmy Samsung.

Pierwsze miejsce zajął zespół studentów Wydziału Elektrycznego – Hanna Gałuszka, Kacper Tłusty – za aplikację która wspomaga organizację turniejów w gry bez prądu.
Drugie miejsce przypadło zespołowi studentów z Wydziałów Informatyki i Elektrycznego – Patryk Szczodrowski (WI), Rafał Matyjaszyk (WI), Oskar Jaskólski (WE) za aplikację do wspomagania organizacji wydarzeń "OkWHEN".
Trzecie miejsce zajęli studenci z Wydziału Informatyki – Grzegorz Dziugieł, Radosław Sobolak, Małgorzata Mielczarek – za grę VR wykorzystującą motion tracking.

Serdecznie gratulujemy!