Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie liderem edukacji

 

ZUT został wyróżniony przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek 5 grudnia br. w Warszawie. Uczelnię uhonorowano w kategorii „Liderzy edukacji” za zapewnianie najlepszych w swojej klasie programów edukacyjnych umożliwiających dalszy rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Wyróżnienie odbierał dziekan Wydziału Informatyki dr hab. inż. Jerzy Pejaś.

Gala ABSL to uroczystość integrująca środowisko sektora usług dla biznesu oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Podczas drugiej edycji tego spotkania doceniono kluczowych interesariuszy za ich wkład w rozwój sektora w ostatnich 24 miesiącach. Wśród wyróżnionych znaleźli się min. wicepremier Jarosław Gowin i Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Centra usług księgowych, rozliczeniowych czy usług IT zatrudniają w Polsce już 300 tys. pracowników, wśród nich znajdują się również absolwenci Wydziału Informatyki ZUT. Tak silna pozycja sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest możliwa dzięki współpracy wielu środowisk i organizacji.

Oprócz ZUT-u w kategorii „Liderzy edukacji” wyróżniono także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkołę Główną Handlową, Akademię Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, Uniwersytet w Łodzi oraz Zespól Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Więcej o wydarzeniu: https://absl.pl/pl/inicjatywy/absl-gala-2019/

IT Academic Day 2019

10 grudnia 2019 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych (uczniów szkół średnich, studentów i pracowników) do udziału w IT Academic Day 2019, konferencji informatycznej organizowanej przez koło Grupa .NET. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Informatyki, ul. Żołnierska 52, Szczecin.

Podczas wydarzenia będzie można porozmawiać z przedstawicielami wielu szczecińskich firm i zadbać o swoją przyszłość zawodową, posłuchać ciekawych prelekcji, zjeść pyszną pizzę i być może wygrać wspaniałe nagrody za samo uczestnictwo w konferencji. Udział w IT Academic Day to doskonały sposób na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej programowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i języków dostarczonych m.in przez firmę Microsoft. Jest to doskonała okazja, aby poznać nowinki techniczne, innowacyjne rozwiązania oraz poszerzać wiedzę na temat możliwości kariery w dynamicznej branży IT.

Podczas konferencji wystawiają się jedynie uznane firmy informatyczne, których obecność zwiększa rangę wydarzenia. W wydarzeniu na Wydziale Informatyki biorą udział: InfinIT CodeLab, GlobalLogic, IAI, Intive, Home.pl, Avid, Kongsberg, Gryftec, Mobica, KlasterIT, MSP (Microsoft Students Partner) oraz wielu innych znakomitych gości.

Radzimy się pospieszyć, ponieważ rejestracja na wydarzenie zostanie zamknięta 08.12.2019.

Więcej informacji o konferencji i rejestracja na stronie http://itad.zut.edu.pl/

Archiwum ZUT

W dniach 22-23 listopada 2019 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny gościł uczestników V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Do rywalizacji przystąpiło 65 SKN, w tym koła z Wydziału Informatyki.
Studenci z Wydziału Informatyki uzyskali:

  • w bloku technicznym I miejsce w kategorii postery zdobył Robert Piątek ze Studenckiego Koła Naukowego Machine Learning Group za pracę „BADANIE WPŁYWU NORMALIZACJI W METODZIE TOPSIS Z WYKORZYSTANIEM REFERENCYJNYCH MODELI ROZMYTYCH”. Opiekunem koła jest dr inż. Wojciech Sałabun;
  • w bloku technicznym II miejsce w kategorii referaty zdobył Łukasz Lesiecki ze Studenckiego Koła Naukowego „QUATERNION” za pracę „Opracowanie Biblioteki Algorytmów Szybkiej Transformaty Dct-Iv Dla Małych Długości Sygnałów Wejściowych”. Opiekunem naukowym koła jest dr Galina Cariowa;
  • w bloku technicznym wyróżnienie w kategorii referaty otrzymali:
    o Łukasz Lesiecki, Studenckie Koło Naukowe „Quaternion”, praca „ELEKTRYCZNY GOKART”, opiekun naukowy: dr Galina Cariowa;
    o Adam Kiełkowski, Studenckie Koło Naukowe Wiwav, praca „SYSTEM MONITOROWANIA TECHNIKI JAZDY MOTOCYKLISTY”, opiekun naukowy: dr inż. Mirosław Łazoryszczak;
    o Paweł GAGATEK, Marcel IWANICKI, Studenckie Koło Naukowe Mobile Applications Developers, praca „WYKORZYSTANIE SYSTEMU APRS DO LOKALIZACJI BALONU STRATOSFERYCZNEGO”, opiekun naukowy: dr inż. Radosław Maciaszczyk;
  • w bloku ekonomicznym wyróżnienie w kategorii referaty otrzymali Jakub Dagil i Justyna Szulikowska ze Studenckiego Koła Naukowego „Machine Learning Group”, z pracą „OCENA ZYSKU GENEROWANEGO PRZEZ PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH TRZECH KONKURSÓW NCN: PRELUDIUM, SONATA I OPUS”. Opiekunem naukowym jest dr inż. Wojciech Sałabun.

Gratulujemy studentom i opiekunom kół naukowych i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Jarosław Kurek

W dniu 25 października 2019 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Jarosława Kurka z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza.

Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Uchwałą nr 127 z dnia 25 listopada 2019, po zapoznaniu się z opinią komisji habilitacyjnej, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym nadał drowi inż. Jarosławowi Kurkowi stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu zagadnień klasyfikacji w wybranych problemach diagnostycznych".

Serdecznie gratulujemy!

Piotr Sulikowski - fot. MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dr. inż. Piotra Sulikowskiego na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Adiunkt z Wydziału Informatyki ZUT oraz kierownik Szkoły Orłów ZUT dla wybitnie uzdolnionych studentów będzie piastował funkcję powierzoną przez wicepremiera przez najbliższe trzy lata.

Dr Sulikowski jest z wykształcenia informatykiem i ekonomistą. Studiował na Politechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Stanforda w USA. Od kilku lat specjalizuje się w analityce biznesowej i rozwiązaniach e-commerce. Działa w funduszach inwestycyjnych, jest ekspertem biznesowym i naukowo-technologicznym w projektach unijnych oraz rządowych, a także jednym z inicjatorów, mentorów i organizatorów ogólnopolskiego programu mentoringowego TopMinds Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top 500 Innovators.

Piotr Sulikowski był prezydenckim ekspertem w obszarze nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Stażował w siedzibie głównej IBM Research w Nowym Jorku oraz Fraunhofer MOEZ w Lipsku, obecnie Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy. Zajmował się także projektami IT w Komisji Europejskiej w Luksemburgu. Jest laureatem stypendiów, konkursów i programów krajowych oraz międzynarodowych, m.in. MENiS, SIMS, SAS Ambassadors, Toastmasters International i Primus Inter Pares Ekspert.

Powołanie do Rady NCBR Piotra Sulikowskiego to olbrzymi sukces młodego pokolenia naukowego z woj. zachodniopomorskiego. Od teraz dr Sulikowski wraz z innymi członkami Rady będzie podejmował bardzo ważne decyzje o kształtowaniu polityki innowacyjnej kraju. To ogromne wyróżnienie i duma dla całego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – powiedział prof. Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni.

Rada NCBR jest reprezentacją środowisk naukowych oraz społeczno-gospodarczych i finansowych z całej Polski. Uzupełniają ją przedstawiciele dziesięciu ministerstw. Działa jako ciało doradcze i opiniotwórcze. Wypowiada się m.in. w sprawach proponowanych zadań badawczych i warunków konkursów NCBR. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem NCBR.

W kompetencjach Rady jest również podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od rozstrzygnięć wyników konkursów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Pełni m.in. funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programach Operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój i stanowi jedno z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.