Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Andriia Shekhovtsov

Praca dyplomowa "Implementacja biblioteki wybranych metod MCDA w języku Python" została wyróżniona w rywalizacji z 20 najlepszymi pracami z największych 11 uczelni technicznych w Polsce. Członkowie jury, składające się z przedstawicieli uczelni (Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, AGH), przedstawicielami patronów (IEEE, GovTech Polska) oraz firm (Intel, Samsung, Netcompany, Roche) doceniło Pana Andriia Shekhovtsova jako autora oraz Pana dr. inż. Wojciech Sałabuna jako promotora za najwyższy poziom i wyjątkowe wyniki niniejszej pracy dyplomowej.

Pragniemy pogratulować wyróżnienia za najlepszy warsztat inżynierski w ogólnopolskim Konkursie Superstar 4 Science 2021 który organizowany był pod patronatem IEEE i GovTech Polska.

Pełne wyniki konkursu znajdują się na stronach PS IEEE oraz organizatora konkursu 4 Science Institute. Wręczenie nagród planowane jest na 07.04.2022 podczas Gali Finałowej IEEE Day w Warszawie.

Życzymy dalszych sukcesów!

Wsparcie psychologiczne na ZUT

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie osobą odpowiedzialną za udzielanie pomocy pracownikom i doktorantom w sytuacjach kryzysowych oraz natury psychologicznej jest pani dr Sylwia Gołąb.

Bezpłatne porady będą obejmowały m.in. szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu, w tym z sytuacjami kryzysowymi, relacjami z innymi, problemami osobistymi, rodzinnymi i zawodowymi. Wizyty będą mieć charakter konsultacji oraz spotkań ukierunkowanych na wsparcie.

W celu umówienia się na konsultację prosimy o kontakt telefoniczny – 692 871 558.

Porady będą odbywały się w każdą środę, w godzinach od 14.00 do 16.00.

Źródło: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/wsparcie-psychologiczne-na-zut.html

Marcin Gregorczyk

Nowy pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin, będzie odpowiedzialny m.in. za koordynację działań związanych z pomocą Ukrainie oraz jej mieszkańcom.

Marcin Gregorczyk jest pracownikiem Biura Promocji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W 2015 roku zaangażował się w pozyskiwanie na ZUT studentów z Ukrainy.
Do czasu ogłoszenia pandemii Covid-19 kilka razy w roku przebywał w tym kraju, m.in. podczas targów edukacyjnych oraz wizyt w szkołach średnich. W tym czasie spotykał się z ukraińską młodzieżą m in. z Kijowa, Charkowa, Dnipro, Tarnopola, Żytomierza, Odessy, Umania, Buczy oraz innych miast.
Dzięki tym działaniom studia na ZUT podjęło i ukończyło kilkuset ukraińskich studentów, którzy w większości z powodzeniem kontynuowali swoje kariery zawodowe w Szczecinie. W 2019 z inicjatywy Marcina Gregorczyka szczecińskie uczelnie wyższe pojawiały się na targach edukacyjnych w Kijowie, Charkowie i Dnipro pod wspólnym szyldem „Study in Szczecin”.
Od 2017 roku pomaga też szkołom średnim z województwa zachodniopomorskiego w rekrutacji uczniów z Ukrainy.
Od 2018 roku jest wiceprezesem Konwentu Samorządowego Polska-Ukraina, którego Gmina Miasto Szczecin jest członkiem.

Do zadań pełnomocnika ds. Ukrainy należeć będzie:

- reprezentowanie Prezydenta Miasta Szczecin w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Ukrainy;
- współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność dotyczy pomocy Ukrainie;
- organizowanie akcji informacyjnych w zakresie sytuacji, wsparcia oraz działalności na rzecz Ukrainy;
- inicjowanie i koordynacja realizacji akcji pomocy Ukrainie w mieście Szczecin.

Źródło: https://www.zut.edu.pl/zut-pracownicy/aktualnosci/informacje-biezace/article/marcin-gregorczyk-pelnomocnikiem-prezydenta-do-spraw-ukrainy.html

Zajęcia zdalne - rysunek poglądowy; People vector created by pch.vector - www.freepik.com

Zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna w okresie od 22 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. będą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Ilustracja:

People vector created by pch.vector - www.freepik.com

Dziekan WI z nagrodzonym studentem

W 2021 roku po raz pierwszy została przyznana nagroda w konkursie Dziekana Wydziału Informatyki na najlepszą pracę dyplomową. Zwycięzcą pierwszej edycji został inż. Maciej Gabryś, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł za pracę pt.: „Symulacja dynamiki pieszych w budynkach publicznych”, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Małeckiego.

Dziekan Wydziału Informatyki na podstawie rekomendacji komisji powołanej w celu oceny zgłoszonych prac wyróżnił także pracę inż. Michała Ręki „Modelowanie ruchu osobników kroczących z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych i sieci neuronowych” oraz pracę inż. Kamila Mielnika „Wykorzystanie sieci neuronowych do kopiowania mimiki twarzy ze zdjęć wykonanych urządzeniem mobilnym”.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie zgłoszone prace prezentowały bardzo wyrównany i jednocześnie wysoki poziom merytoryczny oraz redakcyjny. Dlatego też pozostali uczestnicy: inż. Gracjan Puch (praca pt.: „Opracowanie gry z gatunku RPG z proceduralnie generowaną zawartością”) oraz inż. Sebastian Śliwa (praca pt.: „Opracowanie gry przygodowej z wykorzystaniem wybranego silnika do tworzenia gier”), zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

Konkurs ma charakter cykliczny, zapraszamy dyplomantów do nadsyłania zgłoszeń w kolejnej edycji.