Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Informatyki

7 listopada 2023 r odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mai Dziśko, asystentki w Katedrze Systemów Multimedialnych. Obrona odbyła się w formie stacjonarnej przed licznie zgromadzoną publicznością w sali 128 WI1 oraz poprzez platformę Microsoft Teams.

Promotorem pracy doktorskiej była dr hab. inż. Anna Lewandowska, prof. ZUT. W obronie uczestniczyli recenzenci pracy:

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ z Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Jacek M. Czerniak, prof. UKW z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja podjęła uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz nadaniu Kandydatce stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja.

 

Serdecznie Gratulujemy!

Wymiana argumentów i bardzo wyrównany rezultat – relacja z debaty o AI

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizował wyjątkową debatę oksfordzką, pod hasłem: "Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia".

W Audytorium Maximum Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie, spotkało się blisko 250 osób, dla których AI to temat do rozważań a nawet ożywionej dyskusji! Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział! Debatantom gratulujemy błyskotliwych wystąpień i wyjątkowo cennych merytorycznie argumentów!

W dyskusji udział wzięli uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

W debacie czynny udział wzięli także goście zebrani na widowni, wymieniając 10-cio krotnie głosy poparcia dla obu stron! Rezultat – bardzo wyrównany – łącznie oddano 101 głosów popierających argumenty Propozycji i 106 głosów dla argumentów strony Opozycji.

Rozważania na temat AI rozszyliśmy o sesję posterową, której autorami byli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz wystawę grafik pt. "Sztuka i sztuczna", do której prompty zadawali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie oraz ZS nr 1w Goleniowie.

Fot. Krzysztof Warpachowicz

 

Transmisja z debaty jest dostępna na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=CmaHDXKDIr4 

26 października 2023r. zapraszamy do udziału w dyskusji o AI

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje wyjątkową debatę oksfordzką, która odbędzie się pod hasłem: „Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia”.

Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla młodzieży do wyrażenia refleksji nad jednym z najważniejszych tematów naszych czasów – rozwojem sztucznej inteligencji oraz jej wpływem na społeczeństwo.

W debacie weźmie udział młodzież ze szczecińskich szkół: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz IX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Monte Casino. Zespoły są przygotowywane przez nauczycielki: Joannę Sadłowską oraz Izabelę Bembenek-Kloc. Debatę poprowadzi dr Zofia Fenrych.

Wydarzenie będzie jednocześnie lekcją otwartą, w ramach której nauczycielki i nauczyciele będą mogli na żywo zapoznać się z narzędziem dydaktycznym, jakim jest debata oxfordzka.

Dyskusja będzie się koncentrować na kilku kluczowych aspektach. Będą to, między innymi, następujące zagadnienia: szanse rozwoju sztucznej inteligencji, zagrożenia związane z rozwojem SI, etyczne i moralne kwestie oraz rola młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości SI.

Debata oksfordzka to nie tylko okazja do wyrażenia swoich poglądów, ale także do nauki słuchania innych i rozwijania umiejętności argumentacji. Dlatego do udziału w lekcji otwartej zapraszamy nauczycielki i nauczycieli razem z klasami szkół ponadpodstawowych.

Debacie będzie towarzyszyła wystawa plakatów, na których wybrane zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją przedstawili uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka. Nie zabraknie również pokazu grafik, które z wykorzystaniem narzędzi AI przygotowali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.

Debata oksfordzka: Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia
Termin: 26 października, godz. 9.00
Miejsce: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, Auditorium Maximum, ul. Słowackiego 17

Osoby zainteresowane udziałem w debacie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/1.

 

Zapraszamy do obserwowania debaty na żywo/on-line: https://www.youtube.com/live/CmaHDXKDIr4?si=tappze4iXH9_dYuk

Start transmisji na żywo: 26.10.2023r/9:00

 

Zapraszamy!

Doktoranci Wydziału Informatyki docenieni na Konkursie Młodych Mistrzów

22 września odbył się finał ogólnopolskiego Konkursu Młodych Mistrzów, organizowanego przez Forum Teleinformatyki. Naszą uczelnię reprezentowali na nim doktoranci mgr inż. Andrii Shekhovtsov i mgr inż. Bartłomiej Kizielewicz pod opieką dra inż. Wojciecha Sałabuna. Przedstawili oni swoją pracę zatytułowaną: "Uniwersalna biblioteka do rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych".

Praca została doceniona przez Jury i otrzymała Nagrodę Specjalną w kategorii "Praca o największym pierwiastku algorytmicznym", której Głównym Partnerem była Fundacja Rozwoju informatyki.

Podsumowanie konkursu:

https://forumti.pl/?page_id=309 - strona konkursu
https://forumti.pl/wp-content/uploads/2023/09/Protokol_Konkursu_MM_XXIX_Forum.pdf - nominacje

Gratulujemy!

21 edycja konkursu o nagrodę ABB

Wszystkie informacje na stronie: www.abb.pl/konkurs