Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

Digital Skills Accelerator

Każdy jest przekonany, że jego kompetencje cyfrowe są odpowiednio wysokie. Ale czy na pewno? Jak to sprawdzić? Co zrobić, jeśli okaże się, że jednak brakuje nam wiedzy w niektórych obszarach? Na takie pytania (i wiele innych) próbowali odpowiedzieć naukowcy realizujący projekt "Digital Skills Accelerator" włączając się do szerokiego nurtu badań nad poszukiwaniem sposobów na zbadanie poziomu kompetencji cyfrowych i wskazania obszarów, które wymagają większej uwagi w procesie uczenia się i nauczania.

Pracownicy Wydział Informatyki ZUT wraz z partnerami z Anglii, Belgii, Hiszpanii i Irlandii zbadali poziom kompetencji cyfrowych wśród wybranych grup społecznych i przeprowadzili wiele rozmów z ekspertami z różnych dziedzin. W wyniku prac powstało narzędzie on-line do testowania posiadanych umiejętności cyfrowych oraz zbiór rozwiązań (program nauczania, materiały edukacyjne, materiały e-learningowe), które mają przyczynić się do polepszenia kompetencji cyfrowych.

Wyniki projektu zostaną zaprezentowane podczas seminarium, które odbędzie się 3 kwietna 2019 roku na Wydziale Informatyki, ul. Żołnierska 52. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10:30.

W trakcie seminarium będzie można zbadać swoje kompetencje cyfrowe (stoisko DSA na holu oraz na I piętrze, obok sali 126). Zapraszamy.

Wydarzenie można śledzić na: facebook.com

Projekt realizowany jest w ramach programu europejskiego Erasmus+, działanie: Szkolnictwo Wyższe. Seminarium będzie sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

r@bbIT

3 kwietnia 2019 roku w godz. 10.00-15.00 na Wydziale Informatyki ZUT, Żołnierska 52, odbędzie się szósta edycja największych w regionie Targów Pracy IT.

Zapraszamy studentów , uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich tych, którzy zamierzają związać się z szeroko pojętą branżą IT do zapoznania się z rynkiem pracy tej branży. To doskonała okazja do zaplanowania swojej przyszłości i sprawdzenia jakiej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji poszukują pracodawcy. Wszystkie firmy w jednym miejscu i czasie!

W ramach wydarzenia r@bbIT odbędą się Targi Pracy IT, ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych, lokalnym rynku pracy i perspektywach rozwoju.

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego "Grupa.NET" przygotowali dla uczniów szkół szereg ciekawych warsztatów. Na warsztaty obowiązuje rejestracja.

Więcej na stronie wydarzenia: rabbit.zut.edu.pl

21 marca br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Marcina Pietrasa , byłego już doktoranta w Katedrze Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Promotorem pracy doktorskiej nt "Syntaktyczna i semantyczna analiza danych tekstowych z wykorzystaniem modeli Markowa realizowanych sprzętowo" był dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT.

W obronie uczestniczył recenzent pracy dr hab. Krzysztof Jassem, prof. UAM z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gratulujemy!

 

Rada Wydziału Informatyki na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej pod przewodnictwem prof. Józefa Korbicza, po analizie dorobku naukowego oraz nadesłanych recenzji, w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych drowi inż. Rafałowi Kozikowi z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Tytuł osiągnięcia naukowego "Techniki analizy i klasyfikacji danych dla celów zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji i sieci teleinformatycznych".

Serdecznie gratulujemy!

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Marcina Pietrasa

która odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 12.30 w sali 128
Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Syntaktyczna i semantyczna analiza danych tekstowych
z wykorzystaniem modeli Markowa realizowanych sprzętowo

 

Promotor: dr hab. inż. Przemysław Klęsk, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci: dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz
Politechnika Częstochowska

dr hab. Krzysztof Jassem, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej Wydziału WWW.wi.zut.edu.pl/Doktoranci/Obrony.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś