Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

obrona pracy doktorskiej mgra inż. Macieja Buraka

18 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgra inż. Macieja Buraka z Katedry Zastosowań Informatyki Wydziału Elektrycznego ZUT. Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Promotorem pracy doktorskiej nt "Application of inhomogeneous continuous time Markov chains for call center modeling (Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)" był prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski.

W obronie na zaproszenie Dziekana uczestniczyli m. in. prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk - recenzent pracy i dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT - Dziekan Wydziału Elektrycznego.

Gratulujemy!

Projekt "Metoda szacowania dokładności wielokryterialnych metod decyzyjnych" zgłoszony przez mgra inż. Wojciecha Sałabuna (obecnie doktora) z Katedry Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS 15.

Wniosek dra Sałabuna znalazł się w gronie 28 wniosków, spośród 139 złożonych w panelu, które otrzymały finansowanie w konkursie OPUS 15 Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest stworzenie nowej metody służącej do estymowania dokładności metod wielokryterialnego wspomagania decyzji MCDM. W ramach projektu zaprojektowana zostanie metoda testowania oparta na dwóch zbiorach modeli referencyjnych. Będą to modele rzeczywiste oraz modele teoretyczne. Na podstawie nowoczesnych symulacji komputerowych otrzymane wyniki zostaną poddane wnikliwej analizie statystycznej w celu wyciągnięcia wniosków. W ten sposób powstanie możliwość bardziej odpowiedzialnego doboru metod do konkretnych klas problemów decyzyjnych.

Sydney R. Parker Best Paper Award
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow
dr Dorota Majorkowska-Mech, prof. Aleksander Cariow

Naukowcy z Wydziału Informatyki ZUT otrzymali nagrody dla najlepszych publikacji w roku 2017 w czasopiśmie Circuits, Systems and Signal Processing.

Sukces odniósł artykuł, napisany przez dr Dorotę Majorkowską-Mech oraz prof. Aleksandra Cariowa z Katedry Architektury Komputerów i Teleinformatyki, zatytułowany "A Low Complexity Approach to Computation of the Discrete Fractional Fourier Transform".

Artykuł ten został wytypowany przez powołaną w tym celu grupę międzynarodowych niezależnych ekspertów i został nominowany do dwóch z trzech nagród fundowanych corocznie przez to czasopismo. Obie nagrody zostały mu przyznane.
Pierwszą z nich jest the Sydney R. Parker Best Paper Award za najlepszy artykuł w dziedzinie przetwarzania sygnałów.
Druga nagroda to M.N.S. Swamy Best Paper Award za najlepszy artykuł opublikowany w tym czasopiśmie w latach 2016-2017.
Ta ostatnia nagroda przyznawana jest tylko jednej publikacji, tej najlepszej, niezależnie od dziedziny, której dotyczy praca.

Czasopismo Circuits, Systems and Signal Processing zostało powołane w 1982 roku. Jest to renomowany periodyk znajdujący się na liście JCR od momentu jego powstania.
Publikowane są w nim prace wybitnych naukowców z całego świata. Jest wydawane przez Springer Birkhäuser w Nowym Jorku.

dr inż. Remigiusz Olejnik

Dziekan oraz Rada Wydziału Informatyki

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 stycznia 2018 r.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra inż. Macieja Buraka

która odbędzie się 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.15 w sali 128

Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 49

Temat rozprawy doktorskiej:

Application of inhomogeneous contonuous time Markov chains for call center modeling

(Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej BrykalskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz CzachórskiPolitechnika Śląska w Gliwicach

prof. dr hab. inż. Jerzy ŚwiątekPolitechnika Wrocławska

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziału Informatyki, Szczecin, ul. Żołnierska 49.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami umieszczone jest na stronie internetowej
Wydziału Informatyki https://www.wi.zut.edu.pl/pl/wydzial/rada-wydzialu/obrony-prac-doktorskich.

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Pejaś

Rejs Niepodległości

Krzysztof Palczewski, student III roku na kierunku Informatyka, został laureatem ogólnopolskiego konkursu Rejs Niepodległości, w którym jako reprezentant Polski i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego uczestniczył w części uroczystego rejsu Darem Młodzieży dookoła świata. Rejs jest honorowym uczczeniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dar Młodzieży wraz z laureatami przypłynął do Osaki w Japonii 11 listopada 2018 roku, gdzie nastąpił punkt kulminacyjny podróży - uroczyste obchody i ceremonie, w których uczestniczyli także przedstawiciele polskiego rządu, ambasady w Japonii oraz władze Osaki. Uczestnicy Rejsu Niepodległości akcentowali na arenie międzynarodowej ten wyjątkowy dla Polski dzień poprzez pokazywanie dorobku, kultury i historii Polski – nie tylko w Osace, ale także we wcześniejszych portach całego rejsu - między innymi w Singapurze czy Hong Kongu.

Podczas codziennego życia na statku i wykonywania żeglarskich prac Krzysztof Palczewski często wykorzystywał swoje informatyczne umiejętności, które szybko zostały docenione przez komendanta i oficerów na statku. Pomagał, między innymi, w konfiguracji nowej sieci satelitarnej Iridium czy też wgrywał nowe programy do sterowników PLC kontrolujących urządzenia w maszynowni statku.