Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Aktualności

WIzyta SCI

W ramach współpracy Wydziału Informatyki ze Szczecińskim Collegium Informatycznym w dniach 6, 7 i 13 lutego 2018 roku odbyły się na Wydziale Informatyki zajęcia laboratoryjne dla uczniów tej szkoły.

W Laboratorium Systemów Technicznych uczniowie klas pierwszych z Technikum Informatycznego SCI zapoznali się ze stanowiskami laboratoryjnymi i poznali budowę i działanie bramek logicznych.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez dr Małgorzatę Pelczar i mgr inż. Jarosława Fastowicza.

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne
STUDIA MODUŁOWE MBA – INNOWACJE I ANALIZA DANYCH
w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA).

Program realizowany jest w języku polski oraz angielskim.

Więcej informacji na:
http://www.ipi.edu.pl/program-mba/mba-dla-doktorantow

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki dla studiów niestacjonarnych, w porozumieniu z Władzami Wydziału, podjęła decyzję, że kierunek Informatyka na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia (N2) nie zostanie uruchomiony od semestru letniego w roku akademickim 2017/2018.

Decyzja Komisji spowodowana jest zbyt małą liczbą kandydatów.

 

Dorota Majorkowska-Mech,
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Informatyki
dla studiów niestacjonarnych

 

Informujemy, że w marcu 2018 rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Wniosek o stypendium naukowe kandydaci na stypendystów winni składać w Urzędzie Miasta w Biurze Strategii, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 1 do 9 marca 2018 roku do godz. 15.00.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów dostępne na stronie Urzędu Miasta w Szczecinie strona bip.um.szczecin.pl

Anna Lewandowska Jarosław Jankowski

W dniu 26 stycznia 2018 odbyło się na Wydziale Informatyki posiedzenie komisji habilitacyjnej dr inż. Anny Lewandowskiej.
Komisja obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka.

Natomiast w dniu 7 lutego 2018 odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej dra inż. Jarosława Jankowskiego, które miało miejsce w  siedzibie Akademickiego Centrum Informatyki na Wydziale Techniki Morskiej.

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Anna Lewandowska

dr inż. Jarosław Jankowski

dr inż. Jarosław Jankowski

Trzech członków komisji, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Korbicza wzięło udział w jej posiedzeniu na zasadach videokonferencji. 

Obie Komisje, w podsumowaniu swoich obrad podjęły Uchwały zawierające pozytywne opinie w sprawie nadania kandydatom stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy

W następnym etapie postępowań habilitacyjnych naszych pracowników, ostateczna decyzja w sprawie nadania stopnia wyrażona w formie Uchwały będzie należała do Rady Wydziału.